Huis van bewaring in gebreke: jongen pleegt zelfmoord met broekriem

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  Het huis van bewaring Arnhem-Zuid heeft een inschattingsfout gemaakt door de broekriem van een suïcidale gedetineerde niet af te nemen. Dat stelt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer na onderzoek naar aanleiding van een klacht van de ouders van de gedetineerde. De jongeman gebruikte zijn riem om zelfmoord te plegen in zijn cel.

  De jongeman zat op verdenking van brandstichting in voorlopige hechtenis in het huis van bewaring. Binnen enkele dagen nadat hij in het huis van bewaring was geplaatst, heeft hij een (niet geslaagde) zelfmoordpoging gedaan met behulp van zijn broekriem. Nadat de ouders van de jongen erop hadden gewezen dat hij suïcidaal was, is hij onder controle geweest van diverse psychologen en psychiaters. Die constateerden dat de jongen soms verheimelijkte dat hij depressief was en dat zijn suïcidale gedrag daardoor onvoorspelbaar was. Ruim twee maanden na zijn insluiting pleegde de jongen alsnog zelfmoord in zijn cel, opnieuw met behulp van zijn broekriem. Het voorval speelde zich af in 1999. De rijksrecherche heeft daarop onderzoek gedaan naar de zaak.

  Inschattingsfout

  De ouders van de jongeman hebben bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over het huis van bewaring. De klacht is in maart 2005 in behandeling genomen. Hoewel zij keer op keer hebben gewaarschuwd dat hun zoon suïcidaal was, is de jongen zijn riem niet afgenomen. Na onderzoek komt de Nationale ombudsman tot de conclusie dat er niet voldoende zorg is besteed aan de veiligheid van de jongen. Dat zijn mogelijk suïcidale gedrag onvoorspelbaar was, had volgens de Nationale ombudsman tot extra zorg moeten leiden. In elk geval had zijn broekriem moeten worden afgenomen, een voor de hand liggende maatregel bij een verhoogd risico. Daarmee is niet gezegd dat de zelfmoord anders voorkomen had kunnen worden.

  Tenslotte

  De rijksrecherche heeft in 1999 onderzoek gedaan naar mogelijk strafrechtelijke aspecten bij het voorval. In vervolg daarop heeft de minister van Justitie verontschuldigingen aangeboden voor de fouten die zijn gemaakt tijdens de detentie in het huis van bewaring. In de loop der tijd zijn maatregelen getroffen ter verbetering van de zorg aan gedetineerden tijdens de nachtelijke uren.