Onderzoek verblijf niet-criminele jongeren in jeugdgevangenis

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    De Nationale ombudsman start een onderzoek naar het verblijf van niet-criminele jongeren in jeugdgevangenissen. Het betreft jongeren die op last van de kinderrechter voor tijdelijke crisisopvang in een jeugdgevangenis zijn geplaatst in afwachting van een plek in een behandelinrichting. Het onderzoek van de Nationale ombudsman richt zich op de tijd die het duurt voordat deze jongeren geplaatst kunnen worden in een behandelinrichting. Ook wordt gekeken naar de omstandigheden waaronder zij in de jeugdgevangenis verblijven, zoals de mogelijkheden om onderwijs te volgen en om behandeling te krijgen voor hun psychische problemen.

    De aanleiding voor het onderzoek is een klacht over een meisje van twaalf jaar, dat negen maanden heeft moeten wachten op plaatsing in een behandelinrichting. Verder gebruikt de Nationale ombudsman zijn bevoegdheid om een breder onderzoek in te stellen naar de problematiek.

    Binnen de sector justitiële jeugdinrichtingen van het ministerie van Justitie bestaan gesloten opvanginrichtingen (jeugdgevangenissen) en behandelinrichtingen. Een behandelinrichting kan gesloten of open zijn. Het onderzoek van de Nationale ombudsman richt zich op het verblijf van de zogenoemde civielrechtelijke passanten in de jeugdgevangenissen. Dat zijn jongeren onder de 18 jaar, die onder toezicht zijn gesteld van een jeugdzorginstelling en die met een machtiging van de kinderrechter voor een crisisplaatsing tijdelijk in een jeugdgevangenis zijn geplaatst in afwachting van een plek in een behandelinrichting. Het gaat om jongeren die bijvoorbeeld een ernstige gedragsstoornis hebben of die vaak weglopen. De Nationale ombudsman onderzoekt onder meer om hoeveel jongeren het gaat, hoe lang zij moeten wachten op een plek in een behandelinrichting, hoe tot die tijd het aanbod van onderwijs voor deze jongeren is, welke behandelmogelijkheden zij hebben en hoe wordt omgegaan met het samen plaatsen van deze jongeren met jongeren die strafrechtelijk zijn veroordeeld.

    De resultaten van het onderzoek worden dit najaar verwacht.