Ombudsman onderzoekt preventief fouilleren bij grote politiecontroles

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van twee mensen die gefouilleerd worden door de politie

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, onderzoekt waarom bij twee recente controles in Gelderland-Zuid preventief is gefouilleerd. Daardoor mocht iedereen worden gefouilleerd en mochten auto's worden doorzocht, terwijl er geen verdenking was. Omdat de grootscheepse acties vragen bij hem hebben opgeroepen, heeft de ombudsman vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie, het politiekorps Gelderland-Zuid en de burgemeesters van Geldermalsen en Maasdriel. Het gaat om de actie in de nacht van 25 op 26 oktober waarbij alle voertuigen op de A2 in de gemeente Geldermalsen naar een parkeerplaats voor controle werden geleid. En het gaat om controle die op 27 november 2012 plaatsvond op een camping in Kerkdriel (gemeente Maasdriel).

  De ombudsman heeft onder meer gevraagd hoeveel wapenincidenten er de afgelopen jaren op deze locaties zijn geweest en hoeveel en welke wapens bij deze acties zijn aangetroffen. Daarnaast heeft hij gevraagd welke bevoegdheden de politie en de Belastingdienst zouden hebben gehad als deze gebieden niet als veiligheidsrisicogebied waren aangewezen.

  Met preventief fouilleren wapens terugdringen

  Preventief fouilleren is een ingrijpend middel dat bedoeld is om het wapenbezit terug te dringen en de veiligheid te vergroten in wijken (veelal in de grote steden) waarvan bekend is dat zich daar veel wapenincidenten voordoen. De burgemeester kan zo'n gebied als veiligheidsrisicogebied aanwijzen als de gemeenteraad hem daartoe de bevoegdheid heeft gegeven. De officier van justitie kan dan op enig moment het bevel geven om daadwerkelijk preventief te fouilleren. In 2011 heeft de Nationale ombudsman met de gemeentelijke ombudsmannen van Amsterdam en Rotterdam een rapport uitgebracht getiteld "Waarborgen bij preventief fouilleren" (2011/252). Daarin is onder andere voorgesteld de officier van justitie een belangrijker rol te geven bij de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets van preventief fouilleeracties.

  Het is een onderzoek uit eigen beweging. De gemeente Maasdriel is gevraagd op vrijwillige basis mee te werken omdat de Nationale ombudsman over die gemeente niet bevoegd is. De ombudsman denkt het onderzoek af te ronden in het voorjaar van 2013.