Nationale ombudsman start campagne om bekendheid te vergroten

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  "Als u een probleem hebt met de óverheid, kan de Nationale ombudsman u helpen." Dat is de boodschap van een televisie- en radiospot van de Nationale ombudsman. Op 10 september start de Nationale ombudsman een Postbus 51-campagne om de bekendheid van het instituut te vergroten. Het is immers belangrijk dat mensen de Nationale ombudsman - als ze hem nodig hebben - kunnen vinden en een juist beeld hebben van wat hij voor hen kan betekenen.

  In de dagelijkse praktijk constateert de Nationale ombudsman dat mensen vaak niet weten waarvoor zij hem kunnen inschakelen. Ongeveer een vijfde van de schriftelijke klachten die hij ontvangt, kan hij niet in behandeling nemen omdat ze niet over de overheid gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat de bekendheid van zijn taak en werkwijze onder de Nederlandse bevolking laag is*. Het is daarnaast voor veel mensen verwarrend, dat er in Nederland meerdere ombudsmannen zijn met heel verschillende werkterreinen

  Alleen voor klachten over overheid

  De Postbus 51-campagne richt zich op het vergroten van de bekendheid van de Nationale ombudsman. De centrale boodschap van de campagne is dat de Nationale ombudsman alleen klachten behandelt over overheidsinstanties, zoals de politie, de Belastingdienst, het Gak, de Informatiebeheer Groep, ministeries, provincies, waterschappen en een groot aantal gemeenten**. Een televisiespot vormt de kern van de campagne. Daarin vertelt een jonge vrouw temidden van een menigte: "Er kan wel eens iets mis gaan tussen u en de overheid. U krijgt maar geen antwoord op uw brief, u wordt niet behandeld zoals het hoort, en met de overheidsinstelling zelf komt u er maar niet uit. Bel dan de Nationale ombudsman: 0800 - 33 55555. Als u een probleem hebt met de overheid, kan de Nationale ombudsman u helpen."

  Nieuw telefoonnummer: 0800 - 33 55555

  In de campagne worden mensen erop gewezen dat zij de Nationale ombudsman kunnen bellen (op een nieuw, gratis telefoonnummer 0800 - 33 55555) als ze willen weten of de Nationale ombudsman hun klacht kan behandelen. Medewerkers van de ombudsman kunnen dan aan de telefoon direct bepalen of iemand bij de Nationale ombudsman aan het goede adres is. Zo niet, dan kan iemand meteen worden doorverwezen. De Nationale ombudsman hoopt dat daarmee zoveel mogelijk wordt voorkomen dat mensen hem vergeefs schrijven. Daarnaast verwijzen de televisie- en radiospots naar de website en naar een folder, die meer informatie geven over welke klachten de Nationale ombudsman kan behandelen. De folder is onder meer verkrijgbaar bij postkantoor en bibliotheek.

   

  * Naamsbekendheid Nationale ombudsman; een kwantitatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking (1999): gevraagd naar een instantie waar men terecht kan met klachten over de overheid antwoordt 17% van de respondenten spontaan 'de Nationale ombudsman' en 24% 'een/de ombudsman'.

  ** Het werkterrein van de Nationale ombudsman is bijna de hele (rijks)overheid, provincies, waterschappen en een groot aantal gemeenten.