Klacht over politieoptreden tijdens Eurotop

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De Nationale ombudsman heeft op 28 januari 1998 een klacht in onderzoek genomen van het Autonoom Centrum en het Buro Jansen & Janssen te Amsterdam, die zich, mede namens het Platform Naar een ander Europa en een aantal individuele klagers, tot de Nationale ombudsman hebben gewend.

  De klacht luidt als volgt

  "I. Verzoekers klagen in de eerste plaats over het optreden van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland tegen demonstranten in verband met de Eurotop die op 16 en 17 juni 1997 heeft plaatsgevonden in Amsterdam.

  Zij hebben er met name bezwaar tegen dat inbreuk is gemaakt op het recht op demonstratie doordat op 14, 15, 16, en 17 juni 1997 zonder toereikende grond een groot aantal personen is aangehouden en in verzekering is gesteld, en doordat ook anderszins aan demonstranten onnodig, en deels in strijd met tevoren gemaakte afspraken, beperkingen zijn opgelegd.

  II. Verzoekers klagen er tevens over dat een aantal uit het buitenland afkomstige demonstranten zijn uitgezet uit Nederland.

  III. Voorts klagen verzoekers erover dat, voor zover met dit politieoptreden uitvoering is gegeven aan desbetreffende besluiten van de burgemeester van Amsterdam en van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam, met name optredend, in samenwerking met de korpschef, in het verband van de driehoek, de burgemeester en de hoofdofficier die besluiten op ontoereikende gronden hebben genomen

  IV. Verzoekers maken er verder bezwaar tegen dat de zorg die aan de arrestanten is verleend door het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland en de penitentiaire inrichtingen Over-Amstel, Zutphen, De Grittenborgh en Toorenburgh op een aantal punten met betrekking tot vervoer, onderbrenging, (medische) verzorging en verdere behandeling is tekortgeschoten.

  V. Ten slotte klagen verzoekers erover dat de burgemeester van Amsterdam/de beheerder van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland en de hoofdofficier van justitie, blijkens het evaluatierapport van het politieoptreden van het Driehoeksoverleg Gemeente Amsterdam van november 1997, op een aantal hoofdpunten de Commissie voor de politieklachten Amsterdam-Amstelland niet in haar beoordeling van de klachten hebben gevolgd."