Taxatiechaos rond verbrande scooter

Column
Foto van een tiener jongen

Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, kan Steven* beamen. Zijn scooter is in brand gevlogen en vervolgens ingenomen door de politie. Daarna is zijn scooter ter bewaring overgedragen aan Domeinen Roerende Zaken (DRZ) – een onderdeel van het ministerie van Financiën. Steven heeft recht op een schadevergoeding, dus moet de waarde van de verbrande scooter worden bepaald

Een medewerker van DRZ taxeert de scooter op het moment dat deze binnenkomt en komt uit op een waarde van vijfentwintig euro. Enkele dagen later wordt de scooter vernietigd. Maar Steven is het niet eens met de geschatte waarde. Hij stelt dat de losse onderdelen van de scooter niet verloren zijn gegaan en schat de waarde van deze onderdelen op een paar duizend euro. Dus vraagt hij om hertaxatie. Hij stuurt in de brief met het verzoek daartoe enkele foto’s mee die hij zelf heeft gemaakt na de brand plus een lijst met alle onderdelen.

DRZ laat daarop weten dat zij een externe taxateur zal inschakelen die aan de hand van de foto’s de waarde zal bepalen. In die brief staat ook dat zij de onderdelenlijst niet meestuurt, omdat die lijst geen nut heeft. De waarde die moet worden vastgesteld, is namelijk die van de hele scooter op het moment dat deze binnenkwam. De externe taxateur onderzoekt de foto’s van Steven en komt tot de conclusie dat de scooter honderdvijftig euro waard is.

Hier is Steven het nog steeds niet mee eens, dus klopt hij bij mij aan. Ik stel per brief een aantal vragen aan de minister van Financiën. Onder meer of DRZ rekening heeft gehouden met de waarde van de losse onderdelen, omdat deze een hoger bedrag kunnen opleveren dan de getaxeerde waarde van de scooter. Hij antwoordt daarop dat er naar de hele scooter wordt gekeken en de waarde van de onderdelen dus ook worden meegerekend.

Vervolgens ontdek ik iets opmerkelijks in een antwoord van DRZ: er zijn geen foto’s gemaakt van de scooter toen deze binnenkwam. Terwijl dat een standaardprocedure is. Dat hoort bij een zorgvuldige taxatie, dus hier is DRB duidelijk tekort geschoten.

Maar dat is niet alles. DRZ heeft de onderdelenlijst van Steven niet gebruikt en ook niet doorgestuurd naar de externe taxateur. Daardoor is bij Steven het idee gewekt dat er niet goed naar de waarde van de losse onderdelen is gekeken. Terwijl het aannemelijk is dat er bij het vaststellen van de waarde rekening is gehouden met de staat waarin de (onderdelen van de) uitgebrande scooter verkeerde. Alleen niet aan de hand van de onderdelenlijst. Dit misverstand had DRZ kunnen voorkomen door duidelijker met Steven te communiceren.

* Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column