Asbest in achtertuin

Column
Foto van een man

Op de markt van Heerenveen, waar ik twee weken geleden met mijn ombudsbus stond, maak ik kennis met Klaas*. Klaas woont al langer in een huurhuis in deze stad. Hij schuift bij het voorstellen even het petje van zijn hoofd en begint over het asbest dat begraven ligt in zijn achtertuin. Hij maakt zich grote zorgen en laat mij foto's zien van de grond waar stukken asbest uitsteken. Als ik vraag of dat eterniet (een bouwmateriaal) is, dan zegt hij: 'Nee, het is echt asbest!'

Zijn woningcorporatie Accolade zegt er iets aan te zullen gaan doen, maar het lijkt onduidelijk wanneer. Klaas haalt een brief te voorschijn waarin staat dat 'de procedure voor het verwijderen van het asbest in volle gang is'. Helaas betekent dit volgens Accolade dat Klaas lange tijd geen gebruik kan maken van zijn achtertuin. Klaas is daarover bezorgd want asbest in de grond lijkt niet zo gezond. Daarnaast kan hij nu ook niet beginnen met de bouw van een schuurtje zoals hij wilde.

Voor mij is het wat lastig om aan mensen uit te leggen, maar klachten over een woningbouwcorporatie kan ik als Nationale ombudsman niet in behandeling nemen. Ik ga alleen over de overheid, zoals een gemeente, het UWV of de politie. Onderwerpen als: telefoon, energie, water, wonen, onderwijs en zorg zijn tegenwoordig 'privaat' en niet 'publiek' door de overheid georganiseerd. Vanuit de Tweede Kamer zijn twee weken geleden nog vragen aan minister Spies van Binnenlandse Zaken gesteld over mijn ontbrekende rol bij wonen, onderwijs en zorg. De reactie van de regering was het zo te laten. Terwijl ik denk dat we juist op die terreinen veel mensen kunnen helpen. Misschien heeft het nieuwe kabinet andere inzichten.  

Om het probleem van twee kanten te horen, bel ik maandagochtend nog vóór negen uur Accolade en ik word direct doorverbonden met een vriendelijke mevrouw die van de situatie helemaal op de hoogte blijkt te zijn. Vanwege de hoeveelheid asbest die in de grond gevonden is, heeft de Provincie een speciaal bodemonderzoek verplicht gesteld. De uitslag van dat bodemonderzoek bepaalt de wijze van opruimen. Een erkend asbestbedrijf zal dat doen.  De verwachting is dat de tuin vrij diep uitgegraven moet worden. Inclusief onderzoek zal het ongeveer nog vier maanden duren voor het asbest weg is. Het komt dus uiteindelijk wel goed met de tuin van Klaas, maar voorlopig moet hij zijn tuindeur maar dichthouden. En omdat de grond diep uitgegraven wordt, moet hij twee maanden extra  wachten met zijn schuurtje omdat de grond eerst nog moet inklinken voordat hij kan bouwen.

* Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column