Nattigheid

Column

De meeste mensen zijn tevreden over de diensten die zij van de overheid ontvangen, maar ze vinden wél dat het soms beter kan. Vooral als zij afhankelijk zijn van meerdere overheidsinstanties tegelijk. Zo klaagt een wijkvereniging er bij mij over dat hun gemeente Emmen niet optreedt tegen de wateroverlast in hun wijk. Het blijkt een ingewikkelde situatie waarin verschillende overheidsinstanties verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer in de wijk. En zoals ik wel vaker zie in zulke situaties, verwijzen deze instanties de wijkvereniging door naar elkaar voor meer informatie over een oplossing

De leden van de wijkvereniging komen hierdoor niet verder en leggen mij uiteindelijk hun probleem met wateroverlast voor:

“Wij wonen in een ecologische nieuwbouwwijk te midden van weiden, bossen en moerassige grond. In de bodem zitten dikke, ondoordringbare leemlagen, waardoor regenwater niet goed opgenomen wordt. Het moet dus op een andere manier worden afgevoerd. Bij het bouwen van de huizen hield de gemeente met deze bijzondere situatie al rekening in het bestemmingsplan. Onze huizen moesten zo gebouwd worden dat er geen (grond)waterproblemen zouden ontstaan. Maar helaas ondervinden wij toch vanaf het moment dat wij er wonen wateroverlast in kruipruimten, tuinen en op paden. Dit terwijl wij onze woning hebben gekocht met het vertrouwen dat zich geen problemen zouden voordoen. Wij hebben hierover aangeklopt bij de gemeente. Die verwees ons door naar het waterschap vanwege hun expertise. Het waterschap liet ons weten met de gemeente te overleggen. Uiteindelijk kregen wij een brief van de provincie. Daarin staat dat wij worden uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente en het waterschap over de situatie. Maar die uitnodiging hebben we nooit ontvangen.”

Naar aanleiding van deze klacht vraag ik de gemeente Emmen om opheldering. Want volgens de wet hebben gemeenten de zorg voor de afvoer van regenwater op openbaar terrein. De gemeente echter zegt dat ze hiervoor voldoende maatregelen genomen heeft. Bovendien is een bewoner zelf verantwoordelijk om wateroverlast op eigen terrein tegen te gaan. Daar ben ik het in dit geval niet mee eens. Voor de woningen heeft de gemeente een bouwvergunning verleend, die ondermeer inhoudt dat er geen problemen met grondwater mogen ontstaan. Je mag dan ook aannemen dat de woningen voldoen aan de bouwvoorschriften. En de bewoners mogen erop vertrouwen dat de gemeente bij ontwikkeling van hun woningen en wijk maatregelen neemt tegen wateroverlast.

De bewoners hebben verschillende keren bij de gemeente aangegeven dat het toch mis is. De gemeente had toen gelijk initiatief moeten nemen om met hen te overleggen over maatregelen tegen de wateroverlast en die ook uitvoeren. Ik heb Emmen gevraagd dit alsnog te doen en ga er vanuit dat ze haar bewoners niet langer in de nattigheid zal laten staan.

Ook een probleem met de overheid? Kijk op mijn vernieuwde website www.nationaleombudsman.nl wat ik voor u kan doen. Bellen mag ook op mijn gratis nummer 0800 33 55 555 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur).