Eigen verantwoordelijkheid

Column
Foto van een vrouw

Eline* heeft een Bulgaarse vriend. Hij woont al bijna 5 jaar bij haar en heeft daarom recht op een verblijfsvergunning. Dit is zo vastgelegd in een verdrag met de Europese Unie. Eline belt met de IND om te vragen hoe ze de verblijfsvergunning voor haar vriend kan regelen. Ze vertellen haar dat zij hiervoor een aanvraagformulier nodig heeft speciaal voor burgers uit landen van de Europese Unie. Ook zeggen ze haar dat de kosten voor deze aanvraag 41,- euro zijn. De IND stuurt haar het formulier op.

Eline stuurt het ingevulde formulier vervolgens terug. Enige tijd later krijgt zij bericht van de IND. Ze hebben de aanvraag afgewezen. Het blijkt dat het verkeerde aanvraagformulier is gebruikt. Het is een aanvraagformulier voor een ander soort verblijfsvergunning dan voor burgers uit EU-landen. Voor de behandeling van dit aanvraagformulier moet Eline 401,- euro aan leges betalen.

Ze schrijft de IND direct een brief waarin ze uitlegt dat er sprake is van een misverstand. De IND heeft haar het verkeerde formulier toegestuurd. Zij ging er vanuit de dat IND wist wat ze deed en haar het juiste formulier zou toesturen. Ze vraagt de teveel betaalde leges dan ook terug aan de IND. Maar die wijst haar verzoek af en laat weten dat het Elines eigen verantwoordelijkheid was om de juistheid van het formulier te controleren. Ze had in de toelichting op het formulier kunnen zien of dit zo was. Van die redenering staat Eline raar te kijken en dient er een klacht bij mij over in.

Wat ik raar vind aan deze zaak zijn twee dingen: ten eerste laat de IND het aanvraagformulier door haar hele behandelingsprocedure gaan. Dit terwijl ze gelijk had kunnen zien dat Elines vriend Bulgaar is en het formulier voor hem dus niet juist. Ze hadden de behandeling dan gelijk kunnen stoppen en Eline alsnog het goede formulier kunnen toesturen. Ten tweede is het zo dat er geen toelichting op het formulier van Eline bleek te staan, waaruit zij had kunnen opmaken dat dit niet het goede formulier was. Ik laat dit de IND weten en vraag ze Elines zaak opnieuw te bekijken.

Uiteindelijk ziet de IND ook in dat deze gang van zaken niet redelijk is. Eline krijgt de 401,- euro aan leges terug. Ze heeft de goede aanvraag voor haar vriend nog niet ingestuurd, omdat ze daar nu heel voorzichtig mee wil zijn. Ik hoop dat de IND zelf alerter is bij de behandeling ervan.   

* Om privacyredenen is de naam veranderd