Aan het verkeerde adres

Column

Verhuizen is een hele klus. En er kan een hoop bij mis gaan. Bijvoorbeeld als je een te klein busje huurt voor vervoer van je te grote bankstel. Of ernstiger, zoals laatst bij de verhuizing van het Ministerie van Financiën, waarbij een beveiligingsdraaiboek van hun gerenoveerde pand bij het grofvuil terecht kwam. Als je verhuist is het ook belangrijk dat je aan iedereen je nieuwe adres laat weten. Als je dat niet doet, worden niet alleen de nieuwe bewoners van je oude huis bestookt met jouw post. Maar het kan er ook toe leiden dat je belangrijke post mist, zoals bij Robert*.

Robert zit voor een jaar in de gevangenis van Sittard. Vlak voordat hij daar terecht komt, krijgt hij twee verkeersboetes. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis hoort hij niets over de boetes. Maar dat wil niet zeggen dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), dat het geld van de boetes moet innen, hem vergeten is. Want als Robert uit de gevangenis komt, blijkt dat het CJIB een deurwaarder heeft ingeschakeld omdat hij de bekeuringen niet heeft betaald. Deze bekeuringen zijn daardoor inmiddels ook flink verhoogd. Wat is er aan de hand?   

Tijdens het jaar dat Robert in de gevangenis zat, heeft het CJIB betalingsherinneringen naar Roberts woonadres gestuurd. Dit is namelijk het adres waarop Robert in de basisadministratie van zijn gemeente staat ingeschreven. Maar de gevangenisdirecteur had de gemeente een adreswijziging moeten sturen, voor de tijd dat Robert gevangen zat. Dan was zijn post bij de gevangenis bezorgd. Robert klaagt erover dat dit niet is gebeurd. Maar de gevangenisdirecteur vindt deze klacht niet terecht. Het is standaard dat de gevangenis zorgt voor een adreswijziging van nieuwe gasten in de gevangenis. Hij heeft dan ook geen reden om aan te nemen dat dit in Roberts geval niet is gebeurd.

Robert legt zijn klacht voor aan mij. Hij is het niet eens met de beslissing van de gevangenisdirecteur. Bovendien zijn de boetes flink verhoogd omdat hij ze al die tijd niet heeft betaald. En de deurwaarder dreigt nu ook nog beslag te leggen op zijn inboedel. Hij wil dat er hier een oplossing voor komt. Ik ga Roberts verhaal na. Roberts gemeente laat mij weten nooit een adreswijziging van de gevangenis te hebben ontvangen. Ook het CJIB vertelt dat alleen het woonadres van Robert bij de gemeente bekend was en niet dat van de gevangenis. Dit wijst erop dat de gevangenisdirecteur toch vergeten is het adres te wijzigen. Ik vraag de minister van Justitie, waar het CJIB én de gevangenis onder valt, dan ook om opnieuw te bekijken of Robert de verhogingen moet betalen. De minister heeft mij inmiddels laten Roberts verhogingen kwijt te schelden.

Ik vind het rechtvaardig dat Robert de verhoging van de boetes niet hoeft te betalen. Het kwam goed uit dat de boetes en de gevangenis onder één ministerie vallen. Het probleem was nu gemakkelijk op te lossen.

* Om privacyredenen is de naam veranderd