Een waardige rustplaats

Column

"Eindelijk is aan de laatste wens van tante Aag voldaan. Wij zijn als familie erg blij dat haar urn met haar as alsnog in het familiegraf bijgeplaatst mag worden." Dit schrijft een opgeluchte mevrouw Berends* ons. De laatste wens van tante Aag is dat zij bijgezet wordt in het ouderlijk graf. Zij heeft hiervoor jarenlang aan de gemeente betaald. Maar als het eenmaal zover is, blijkt er toch een kink in de kabel te komen.

Omdat tante Aag op sterven ligt, neemt Mevrouw Berends contact op met de gemeente om te weten te komen hoe het bijzetten in een familiegraf gaat. Tot haar verbazing krijgt ze bericht dat bijzetting in het familiegraf niet meer mogelijk is. Maar waarom, dat wordt mevrouw Berends niet echt duidelijk. De gemeente heeft het over "aangepaste gemeentelijke regelgeving". De nieuwe regels maken het onmogelijk om meer dan twee lichamen in een graf bij te zetten. Mevrouw Berends begrijpt daar niets van. Haar tante heeft al die jaren de gemeente betaald, dan kan de gemeente toch niet ineens bepalen dat zij niet meer bijgezet kan worden in het familiegraf? Er volgen nog vele brieven en telefoontjes tussen mevrouw Berends en de gemeente. Maar geen oplossing. In de tussentijd is tante Aag overleden. Het is voor de familie uitermate pijnlijk om haar, tegen haar wens, te laten cremeren. Maar ze kunnen niet anders zonder plek om haar te begraven. Nog pijnlijker is dat zelfs de urn met as niet mag worden bijgezet in het graf. Ten einde raad schrijft mevrouw Berends ons een brief over deze pijnlijke kwestie. Na lezing van haar brief kan ik mij goed voorstellen dat ze hiermee zit.

Ik vraag aan de gemeente of ze niet een passende oplossing weten te bedenken voor mevrouw Berends. Dit is voor de gemeente aanleiding om de regelgeving nog eens goed tegen het licht te houden. Uiteindelijk komt de gemeente tot de conclusie dat de gemeentelijke regels wel wat erg streng zijn uitgevallen. De gemeente past daarom de regelgeving alsnog op bepaalde punten aan. De gemeente laat aan mevrouw Berends weten dat het nu toch mogelijk is om de urn van haar tante bij te laten zetten in het familiegraf. De kosten van deze bijzetting neemt de gemeente zelfs voor haar rekening. Een mooi gebaar van de gemeente. Eindelijk een waardige laatste rustplaats voor tante Aag. Met een bedankbrief van een opgeluchte mevrouw Berends bovenop sluiten wij met een gerust hart het dossier.

* om redenen van privacy is de naam veranderd