Wat is privé?

Op deze pagina

  Column
  Foto van een moeder en zoon in de keuken

  Het gaat niet goed tussen Jeroen* en Christa*. Twintig jaar huwelijk eindigt met heftige ruzies en Jeroen gaat weg. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Want Jeroen en Christa delen de zorg voor de kinderen. En de spanningen en ruzies blijven. Ten einde raad vragen ze - allebei apart - de gemeente om hen en de kinderen te helpen.

  In de gemeente helpen wijkteams inwoners met problemen. Dat kan gaan over problemen met zorg, geld of opvoeding. De medewerkers van het wijkteam voeren gesprekken met Jeroen, met Christa en met de kinderen. Ze helpen met het maken van een ouderschapsplan en een omgangsregeling. Maar na een tijdje willen de kinderen niet meer naar Jeroen. Voortaan wordt de omgang tussen Jeroen en de kinderen altijd begeleid door iemand van het wijkteam.

  Op een avond stuurt Jeroen een  medewerker van dat team een appje. Hij heeft nog vóór hij wegging, stiekem ruzies tussen hem en Christa opgenomen. De medewerker luistert de opnamen af en vertelt Christa wat erop staat. Hij denkt dat de kinderen in hun ontwikkeling worden bedreigd en geeft daarom  de geluidsopnamen aan de jeugdbescherming.

  Het doet Christa veel pijn dat de medewerkers van het kernteam die ze vertrouwde, dit hebben gedaan. Kan dat zomaar? Ze krijgt bij de gemeente geen gehoor en belt Mieke van de Nationale ombudsman. Een gemeente mag persoonlijke gegevens alleen maar gebruiken als dat in de wet wordt genoemd én als het noodzakelijk is. Mieke zoekt uit of dat hier zo is.

  De wet zegt dat de gemeente de geluidsopnamen af mocht luisteren. Het wijkteam maakte zich al zorgen over het welzijn van de kinderen. Maar het recht van Christa op haar privacy telt ook zwaar. De gemeente had anders om kunnen gaan met Christa. Bijvoorbeeld door haar te vertellen over de opnamen  voor het afluisteren. Ook was het beter geweest als Christa op de opname had kunnen reageren.

  Wat is er privé als de overheid burgers hulp biedt? Hoe kan de overheid als zij samenwerkt om burgers verder te helpen toch behoorlijk omgaan met privacy? Deze vragen onderzoekt de ombudsman. Heeft u zelf ervaringen dat de overheid uw gegevens doorgeeft om hulp te verlenen? Wij zijn benieuwd naar uw verhaal. Op onze website hebben we een meldpunt geopend waar u uw verhaal via de mail ketenoverleg@nationaleombudsman.nl kunt melden. Want van uw ervaringen kunnen anderen leren.

  Ook de gemeente van Christa en Jeroen heeft ervan geleerd. Alle wijkteams zijn inmiddels op de hoogte gesteld van wat privacygevoelige informatie is en hoe ze daarmee om moeten gaan. 

  * gefingeerde namen
  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column


  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 4 augustus jl.