Bijzonder geval

Column

Een mevrouw schrijft aan het waterschap: “Op mijn leeftijd van 87 jaar is het niet waarschijnlijk dat ik nog een relatie zal aanknopen. Maar mocht dit tóch het geval zijn, dan bent u de eerste die het weet!” Waarom deze opmerkelijke ontboezeming? Het waterschap zorgt voor de waterhuishouding in de regio en heft waterschapsbelasting en slaat mevrouw Sanders jaarlijks aan voor drie personen. Zij is het goed zat dat ze voor de zoveelste keer als alleenstaande ontheffing voor de waterschapsbelasting moet aanvragen.

Mevrouw Sanders woont zelfstandig in een bungalowpark. Volgens de standaardprocedures van het waterschap wordt zij aangeslagen voor het afvalwater van drie personen. En zij is vervolgens weer verplicht om ontheffing te vragen. Over administratieve lasten gesproken! Tot nu toe is mevrouw Sanders steeds weer in de pen geklommen om duidelijk te maken dat zij alleenstaand is en daarom geen belasting voor drie personen hoeft te betalen. Maar op haar 87ste is ze het zat dat ze steeds verplicht wordt om deze zinloze brieven te schrijven. Daarom roept ze onze hulp in. Ze hoopt dat ze in de toekomst van deze terugkerende ergernis wordt verlost.  

Een telefoontje doet in dit geval wonderen. Wij leggen de situatie van mevrouw Sanders uit aan het waterschap. Al pratende wordt duidelijk dat het waterschap de gegevens voor de belastingaanslag volautomatisch uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) haalt. En uit die gegevens blijkt dat er meerdere mensen op het adres van het bungalowpark staan ingeschreven. Vandaar dat mevrouw Sanders is aangeslagen voor drie personen. Het waterschap erkent dat voor drie aanslaan te veel is en zal de aanslag voor dit jaar meteen terug draaien. Maar gelukkig komt er ook een definitieve oplossing: de gegevens van mevrouw Sanders worden in een bestand ‘bijzondere gevallen’ geplaatst. Dit betekent dat haar aanslag voortaan handmatig wordt verwerkt. Op deze manier wordt hopelijk voorkomen dat mevrouw Sanders steeds een te hoge aanslag ontvangt. Ik vind dat deze mevrouw van 87 deze bijzondere behandeling wel verdient. En mooi dat het waterschap meewerkte.

* Om privacyredenen is de naam veranderd