Rijkswaterstaat reageert niet snel genoeg op verzoek

Met spoed snoeien

Op deze pagina

  Column
  Boerin schept hooi in veestal

  De openbare weg naar de boerderij van Windel (niet de echte naam) is slecht onderhouden. Er zitten gaten in het wegdek, en langs de weg staan veel bomen met laaghangende takken. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Ook hebben de takken schade veroorzaakt aan de machines van loonwerkers die op de boerderij moeten zijn. Zij willen daarom liever niet meer op het erf van Windel werken.

  Van het kastje naar de muur

  Windel belt in september met Rijkswaterstaat, die zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van deze weg. Maar dat is niet direct duidelijk voor de persoon die ze aan de lijn krijgt. Die persoon verwijst Windel naar een andere afdeling en die afdeling verwijst haar weer terug. Dit schiet niet op, denkt Windel. Ze belt daarna nog meerdere keren met Rijkswaterstaat, maar wordt steeds van het kastje naar de muur gestuurd.

  De tijd begint te dringen

  Een half jaar en veel telefoongesprekken later, is ook voor Rijkswaterstaat duidelijk dat zij het onderhoud moeten uitvoeren. Toch is in maart nog niemand langs geweest om de bomen te snoeien of de gaten te vullen. Nu begint de tijd wel echt te dringen. Want vanwege het broedseizoen voor vogels mag je na 15 maart niet meer snoeien, en dat is al over vier dagen! De stress bij Windel neemt toe. Als er nu niet gesnoeid wordt, is ze bang dat geen loonwerker nog naar haar boerderij wil komen. Dat zou grote gevolgen hebben voor haar bedrijf.

  Collega Fatima kan helpen

  Windel wil hierover een klacht indienen bij Rijkswaterstaat, maar op hun website ziet ze niet hoe dat kan. Gelukkig weet Windel ons te vinden. Collega Fatima pakt haar zaak op en neemt contact op met Rijkswaterstaat. Ze vraagt of zij met spoed naar de klacht van Windel kunnen kijken. Gelukkig gebeurt dat ook. Daarna gaat het opeens snel. Al binnen een paar dagen komt een aannemer langs om de bomen langs de weg te snoeien. Ook maakt Rijkswaterstaat een afspraak om de gaten in de weg te vullen.

  Snel handelen

  Ik ben blij dat wij Windel konden helpen en dat haar boerderij weer goed bereikbaar is. Rijkswaterstaat reageerde niet goed op haar verzoek en de tijdsdruk die daar uiteindelijk achter zat. Het is belangrijk dat de overheid snel handelt als dat nodig is. Als iets dan toch langer duurt is het belangrijk dat de overheid daarover communiceert. Ook moet het duidelijk zijn waar je een klacht kunt indienen, als je ergens ontevreden over bent. Dat was bij Rijkswaterstaat niet het geval.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 4 mei 2024.