Een betaling uit het pgb van Gijs verloopt niet goed

Geen sprake van controle

Op deze pagina

  Column
  Oudere man houdt trailiewerk vast bij appartement

  Gijs (niet de echte naam) is niet goed ter been en moet daarom zijn badkamer aan laten passen. Hij vraagt daarvoor bij de gemeente een vergoeding vanuit de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente keurt zijn aanvraag goed en geeft Gijs een persoonsgebonden budget (pgb) dat genoeg is om de verbouwing te betalen.

  Allerlei fouten

  Na de verbouwing blijkt dat de aannemer allerlei fouten heeft gemaakt, waardoor Gijs de badkamer niet kan gebruiken. Hij baalt enorm en hij vertelt de gemeente hierover. Hij vraagt de gemeente om de rekening niet te betalen. Maar tot zijn grote verbazing doet de gemeente dat toch.

  Niet akkoord

  Gijs vindt dat stom. Waarom betaalt de gemeente een rekening voor een slecht uitgevoerde klus? En waarom maakt de gemeente het geld niet aan hem over, zoals het hoort bij een pgb? Hij dient hierover een klacht in bij gemeente. Ook vraagt hij om een schadevergoeding. Gijs moest namelijk extra kosten maken om de fouten van de aannemer te herstellen.

  Maar daar gaat de gemeente niet mee akkoord. De gemeente vindt dat zij de rekening wél had mogen betalen. En omdat Gijs geen bon of rekening opstuurt van de extra gemaakte kosten, krijgt hij geen schadevergoeding.

  Niet de normale gang van zaken

  Gijs neemt daar geen genoegen mee en dient bij ons een klacht in over de gemeente. Collega Hanan (niet de echte naam) pakt zijn klacht op en gaat voor hem aan de slag. Aan de hand van het verhaal van Gijs stelt ze de gemeente een aantal vragen. Ze wil onder andere weten waarom de gemeente de rekening betaalde, en niet Gijs. Dat is bij het pgb namelijk de normale gang van zaken. Ook staat het in de afspraken van het pgb. Het was dan ook niet juist dat de gemeente de betaling deed, concluderen wij.

  Excuses

  Na ons onderzoek erkent de gemeente dat zij een fout hebben gemaakt. En dat ze niet de rekening hadden moeten betalen. De gemeente schrijft Gijs een brief waarin ze hun excuses aanbieden. Ook betalen ze Gijs alsnog een gedeeltelijke vergoeding. Verder laat de gemeente ons weten dat ze hier in de toekomst beter op zullen letten.

  Het is belangrijk dat de gemeente inziet dat ze een fout had gemaakt en excuses aanbood. Het persoonsgebonden budget is juist een middel waarmee mensen hun eigen zorg of vergoeding kunnen regelen. En zo meer controle hebben over de besteding van het bedrag dat zij ontvangen. Maar van controle was bij Gijs geen sprake.

   

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 18 november 2023.