Op verkeerde voet

Op deze pagina

  Column
  Man en vrouw aan tafel

  In april 2019 heeft het UWV beslag gelegd op het inkomen van Sander (niet de echte naam). Hierbij is geen rekening gehouden met zijn gezinssituatie. Sander werkt zelf in loondienst. Zijn partner Anja (niet de echte naam) ontvangt maandelijks een Ziektewetuitkering. Op basis van de inkomens van Sander en Anja heeft het UWV een berekening gemaakt van hun beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van je inkomsten waar geen beslag op mag worden gelegd. Deze is nu te laag, waardoor het UWV teveel geld inhoudt. Sander en Anja hebben een bewindvoerder, omdat ze problematische schulden hebben. Zij vraagt het UWV tevergeefs de beslagvrije voet aan te passen. Door de verkeerde berekening van de beslagvrije voet dreigt hun schuldhulpverleningstraject nu ook te mislukken.

  Nieuwe berekening

  Dan verandert hun situatie weer; de Ziektewetuitkering van Anja komt te vervallen. De bewindvoerder van Sander en Anja neemt weer contact op met het UWV. Ze vraagt of het UWV opnieuw wil kijken naar de berekening van de beslagvrije voet. Het UWV geeft aan dat ze het bedrag hebben aangepast. De bewindvoerder bekijkt de aangepaste berekening en geeft aan dat dit volgens haar niet klopt.

  Inkomen vaak gewijzigd

  Na herhaaldelijk contact met het UWV zonder resultaat, besluit de bewindvoerder contact op te nemen met de Nationale ombudsman. Onze medewerker Daniëlla (niet de echte naam) hoort het verhaal over Sander en Anja aan en neemt contact op met het UWV. Ze vraagt hen opnieuw naar de beslagvrije voet te kijken. Daarbij benoemt Daniëlla dat het inkomen van het gezin al een aantal keer is gewijzigd. Ze benadrukt dat het gaat om verschillende periodes met een verschillende beslagvrije voet.

  Verkeerd berekend en geld terug

  Niet lang daarna krijgt Daniëlla een telefoontje van de bewindvoerder. Het UWV heeft gebeld. Zij geven toe dat de berekeningen van de beslagvrije voet fout waren. Het bericht van Daniëlla aan het UWV heeft dus het gewenste effect gehad. Goed nieuws voor Sander en Anja! De beslagvrije voet wordt met terugwerkende kracht aangepast. Dit betekent dat er nog een flink geldbedrag wordt teruggestort. Dit is geld dat niet ingehouden had mogen worden op hun inkomen.

  Geen schoonheidsprijs

  Daniëlla vraagt nog om een reactie van het UWV over de afloop van deze interventie. Het UWV geeft aan dat de bewindvoerder en Sander en Anja blij zijn met het resultaat. Ook zegt het UWV dat de behandeling geen schoonheidsprijs verdient en biedt zij haar excuses aan. Als Nationale ombudsman ben ik blij om te zien dat een overheidsinstantie als het UWV rechtzet wat fout is gegaan en excuses aanbiedt.

  De personen op de foto zijn niet de personen uit de column.

  Deze column is verschenen in De Telegraaf van 9 januari 2021.