LBIO nam inning van de alimentatie terecht over

Brief

Toen meneer en zijn ex-partner uit elkaar gingen, werden er afspraken gemaakt over de betaling van de alimentatie. Omdat meneer zich volgens zijn ex-partner niet aan deze afspraken hield, schakelde zij het LBIO in. Het ontvangen (de inning) van de alimentatie loopt hierdoor nu via het LBIO. Hier is meneer het niet mee eens. Volgens hem is er helemaal geen achterstand omdat hij eerder te veel alimentatie had betaald. Hij vindt dat het LBIO de inning onterecht heeft overgenomen en geen loonbeslag mocht leggen. Meneer dient daarom een klacht in bij het LBIO.

In reactie op zijn klacht legt het LBIO uit dat de inning is overgenomen omdat meneer de achterstand in de alimentatie niet op tijd had betaald. Omdat meneer zich niet kan vinden in de reactie van het LBIO, neemt hij contact op met de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning terecht heeft overgenomen. Wel had het LBIO duidelijker moeten uitleggen waarom er een achterstand was, ook al had meneer eerder te veel alimentatie betaald. Nu werd dit pas duidelijk nadat de ombudsman hierover extra vragen stelde.