Wat kan ik nog doen?

Op deze pagina

  Column
  Man aan de telefoon kijkt uit het raam

  Johan (niet de echte naam) is zelfstandig ondernemer. Hij geeft lezingen en trainingen. Omdat hij eigen baas is zijn er veel dingen die een werkgever meestal regelt, maar waar Johan nu zelf voor moet zorgen. Zo ook het betalen van inkomstenbelasting aan de Belastingdienst. Maar het lukt hem niet altijd die te betalen.

  Johan belt hierover verschillende keren met de Belastingdienst. Zij geven hem een aantal maal een betalingsregeling zodat hij de inkomstenbelasting in delen kan betalen. Ook dat gaat niet altijd goed. Johan heeft een groot gezin om voor te zorgen en krijgt het niet gebolwerkt.

  Kwijtschelding

  Het loopt echt spaak als Johan met pensioen gaat. Zijn inkomen loopt fors terug. Johan vraagt de Belastingdienst dan ook om kwijtschelding van de inkomstenbelasting die hij nog moet betalen. De Belastingdienst doet dit echter niet. Ze leggen Johan uit waarom: als zelfstandig ondernemer wist hij dat hij zelf nog belasting moest betalen over zijn inkomsten. Maar hij heeft hiervoor geen geld apart gehouden. Dat had wel gemoeten.

  Betalingsregeling

  Johan is het hier niet mee eens en belt met ons. Medewerker Sander (niet de echte naam) gaat de situatie grondig na. Er zijn veel regels die bepalen of iemand wel of geen kwijtschelding krijgt. De Belastingdienst moet zich hieraan houden. De Belastingdienst sloot veel betalingsregelingen af met Johan. Daarbij hielden ze rekening met wat hij kon aflossen op basis van zijn inkomen en uitgaven. Ook kreeg hij ruimte geld apart te houden voor volgende belastingaanslagen.

  Maar Johan kwam de gemaakte afspraken niet altijd na en zijn schuld aan inkomstenbelasting wordt steeds groter. In dit geval vinden we het niet onbehoorlijk dat de Belastingdienst Johan de kwijtschelding weigert.

  Beslagvrije voet

  Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst moeten zich houden aan regels. Als wij klachten behandelen, dan bekijken we of overheidsinstanties de regels op een behoorlijke manier toepassen. In Johans geval is dat gebeurd. We laten Johan dit weten, maar vertellen hem ook wat hij kan doen om zijn situatie te verbeteren. En aan welke regels de overheid zich daarbij moet houden.

  Zo wijzen we hem op de beslagvrije voet waar de Belastingdienst rekening mee moet houden als Johan zijn schuld aan hen moet terugbetalen. Dat is het geld wat iemand in ieder geval over moet houden om van te kunnen leven. Ook kan hij hulp krijgen van zijn gemeente bij problematische schulden. We hopen van harte dat Johan zo snel controle kan krijgen over zijn financiën. Ook om de stress wat te verminderen die schulden doorgaans met zich meebrengen.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column

  Deze column is verschenen in De Telegraaf van zaterdag 5 september 2020.