Onterechte deurwaardersbrief

Op deze pagina

  Column
  Man kijkt bezorgd, houdt hand onder zijn hoofd

  Sjaak (niet de echte naam) is werkloos en krijgt een uitkering van het UWV. Hij zit niet lekker in zijn vel en vergeet zijn jaarlijkse belastingaangifte te doen. Omdat zijn aangifte ontbreekt, schat de Belastingdienst wat zijn inkomen is. Deze inschatting is veel hoger dan zijn daadwerkelijke inkomen. En dat leidt jaren later tot een onaangename verrassing van de deurwaarder.

  Na twee jaar werkloosheid voelt Sjaak zich beter. Met een boekhouder brengt hij zijn administratie op orde. Hij vindt een baan en is blij dat hij alles weer op de rit heeft. Maar nadat zijn eerste salaris is gestort, krijgt hij een brief van de deurwaarder. Er wordt beslag gelegd op zijn loon: het UWV vordert zijn uitkering terug. Hoe kan dat nou?

  Doordat de Belastingdienst Sjaaks inkomen te hoog inschatte, moet hij zijn uitkering terugbetalen aan het UWV. Hij maakt bezwaar, maar het UWV kan hier niets aan veranderen. Tenzij de Belastingdienst aangeeft dat er met een te hoog inkomen is gerekend. De medewerker van het UWV belooft in dat geval opnieuw te berekenen of hij recht had op een uitkering. Sjaak neemt contact op met de Belastingdienst, waarna berekend wordt of de hoogte van zijn invordering klopt. De Belastingdienst concludeert dat zijn daadwerkelijke inkomen inderdaad veel lager was. En daarom mag de invordering worden stopgezet, gelukkig!

  Sjaak informeert het UWV over deze conclusie. Maar omdat zijn gegevens in het systeem onveranderd zijn, kan het UWV niks aanpassen. Sjaak ziet de bui al hangen, want dit betekent dat de deurwaarder voor duizenden euro's beslag laat leggen op zijn loon. Hij belt daarom met medewerker Ronald van de Nationale ombudsman.

  Ronald neemt gelijk contact op met het UWV. Hij wil namelijk dat de invordering direct stopt. Hier werkt het UWV gelijk aan mee, fijn! Nu kan de Nationale ombudsman verder om een oplossing te vinden. Medewerker Ronald (niet de echte naam) slaagt hier al snel in: hij maakt inzichtelijk dat de conclusie van de Belastingdienst niet overeenkomt met de gegevens in het systeem. Gelukkig ziet het UWV dit ook in en neemt actie: na enkele weken ontvangt Sjaak bericht van het UWV. Er wordt geen loonbeslag gelegd en hij krijgt binnen een week zijn ingehouden loon teruggestort! Sjaak is enorm opgelucht en is blij dat de Nationale ombudsman hem heeft geholpen.

  Wij zijn bij de Nationale ombudsman ook blij dat het is gelukt. Niemand mag tenslotte zonder goede reden worden gekort in zijn of haar inkomen.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column

  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 11 juli jl.