Lange adem

Op deze pagina

  Column
  Man loopt buiten

  Berry (niet de echte naam) zit met zijn handen in het haar. De scheiding van zijn vrouw Simone (niet de echte naam) heeft er goed ingehakt. Dat deze scheiding nog een nare nasleep zou hebben, had hij totaal niet verwacht.

  Simone maakt misbruik van zijn burgerservicenummer om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst/Toeslagen. Die toeslag laat ze uitbetalen op haar rekening. Doordat Berry en Simone geen toeslagpartners meer zijn, wordt deze toeslag onterecht uitbetaald. Berry krijgt als 'aanvrager' meerdere brieven van de Belastingdienst waarin staat dat hij de toeslag terug moet betalen.

  Berry doet aangifte van fraude. Daarnaast dient hij bezwaarschriften in bij de Belastingdienst, belt met de Belastingtelefoon en maakt een afspraak op het regiokantoor. Dat biedt helaas geen oplossing voor zijn probleem. De onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag moet terugbetaald worden. Hij legt zijn zaak zelfs voor aan de rechter. Die beslist dat er geen sprake is van een schuld aan de Belastingdienst. Ondanks deze uitspraak van de rechter en extra hulp van zijn advocaat blijft Berry brieven ontvangen van de Belastingdienst. Hierin staat dat zijn belastingteruggaves worden verrekend met de onterechte kinderopvangtoeslagschuld. Zijn klachten lijken maar niet te leiden tot een structurele oplossing.

  Berry belt dan ten einde raad met de Nationale ombudsman met de vraag of wij iets voor hem kunnen doen. Medewerkster Fatiha bestudeert zijn dossier en legt zijn klachten voor aan de Belastingdienst. Ze vraagt hen of er een persoonlijk gesprek kan worden georganiseerd. Dan kunnen we eventueel samen naar een structurele oplossing zoeken. De Belastingdienst gaat aan de slag met het -inmiddels uitgebreide- dossier. Dan volgt er alsnog een gesprek met Berry. De Belastingdienst erkent de gemaakte fout en biedt hem uitgebreide excuses en een bloemetje aan voor het enorme ongemak dat Berry heeft gehad door deze zaak. Ze komen Berry in meerdere opzichten tegemoet. Zo hoeft hij een terechte vordering over een jaar waarin hij wel nog samen was met Simone niet meer te betalen. Ook ontvangt hij rente over een aantal bedragen die niet op tijd aan hem betaald zijn door de Belastingdienst. Ze maken ook duidelijke afspraken over het toezicht op de afhandeling van deze toezeggingen aan Berry.

  We zijn blij dat de Belastingdienst de klachten van Berry alsnog zo goed heeft opgepakt. Naast excuses hebben ze zich soepel opgesteld en is er nu alsnog een structurele oplossing voor het probleem. Berry had een lange adem nodig maar is blij dat het ons uiteindelijk is gelukt hem te helpen.  

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 30 mei 2020.