De gestolen bakfiets

Op deze pagina

  Column
  Vrouw loopt langs bakfiets

  Merel (niet de echte naam) is blij als ze op Marktplaats een bakfiets te koop ziet staan. Haar bod wordt geaccepteerd en de bakfiets wordt bij haar afgeleverd. Dan blijkt de bakfiets gestolen en wordt Merel verdacht van heling. Hoe heeft dit zover kunnen komen? 

  Op straat treft Merel kennis Lotte (niet de echte naam). Die is verbaasd als ze de bakfiets ziet. Door een unieke toevoeging herkent Lotte haar gestolen bakfiets! Merel vertelt dat ze de bakfiets via Marktplaats heeft gekocht. Ze schakelen de politie in. De fiets wordt in beslag genomen.

  De politie hoort Merel als getuige. Zij vertelt hen dat ze aangifte van oplichting wil doen als de bakfiets terug moet naar Lotte. Als de politie de verkoper heeft aangehouden, wordt Merel nog eens gehoord. Daarna blijft het stil.

  Via Lotte hoort Merel een paar maanden later dat er een strafzaak is geweest. Merel probeert hierover contact te krijgen met het Openbaar Ministerie (OM). Na een aantal pogingen ontvangt ze een brief van het OM. Daarin staat dat Merel zich in principe schuldig heeft gemaakt aan heling. Hiervoor wordt ze niet vervolgd. Het OM schrijft dat haar aangifte van oplichting niet is meegenomen in de strafzaak. Dit is besloten door de officier van justitie (ovj) omdat Merel de verkoper zelf heeft benaderd.

  Merel snapt niet waarom ze nu pas iets hoort. En waarom zou zij schuldig zijn aan heling? Ze heeft de verkoper juist uitgebreid bevraagd over de herkomst van de bakfiets. Zij is toch juist benadeeld? Waarom ziet het OM dat anders? Ze dient een klacht in bij het OM. In de reactie geven ze toe dat de communicatie beter had gekund. Maar het OM blijft bij zijn standpunten.

  Merel is het hiermee niet eens. Zij belt de ombudsman. Medewerker Inge pakt het op. Tijdens het onderzoek blijkt dat nooit een aangifte van oplichting is opgenomen. Verder blijkt uit navraag aan de ovj dat Merel nooit verdachte is geweest van heling. Hiervoor waren onvoldoende feiten en omstandigheden aanwezig. We concluderen dat het OM Merel niet alleen te weinig informatie heeft gegeven, maar dat die informatie ook onjuist en onvolledig was.

  De overheid is het de burger verplicht duidelijke en kloppende informatie te geven. Niet alleen als de burger daarom vraagt. We zijn tevreden dat het OM de gemaakte fouten heeft erkend. Wel roepen we hen op een gesprek te voeren met Merel om meer uitleg te geven en nog openstaande vragen te beantwoorden. 

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column

  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 4 juli jl.