Wegens omstandigheden extra tijd

Op deze pagina

  Column
  Foto van een student

  Het is een heel verdrietig jaar voor Oscar* de kleinzoon van Sara*. Allebei zijn ouders overlijden kort na elkaar. Hierdoor zit Oscar behoorlijk in de knoop en gaat het ook niet goed met zijn mbo-opleiding. Hij had al veel lessen gemist omdat hij thuis meehielp om voor zijn moeder te zorgen en moest daardoor een jaar overdoen. Als de maandelijkse studiefinanciering na vier jaar wordt stopgezet, geeft dat nog meer stress. Oscar heeft dat geld hard nodig, want hij woont inmiddels op zichzelf in het ouderlijk huis.

  Als je een mbo-opleiding doet heb je recht op maximaal vier jaar studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Sara heeft gehoord dat je in bijzondere situaties een jaar langer prestatiebeurs kunt krijgen, vijf in plaats van vier jaar. En dat is precies wat Oscar aan extra tijd nodig heeft om af te kunnen studeren. Daarom dienen zij samen met de school een aanvraag in bij DUO. Maar er komt maar geen reactie. En Oscar raakt zo wel steeds verder in de problemen, want hij komt nu ook in de schulden. Na een paar maanden wil Sara nu wel eens weten waar ze aan toe zijn en neemt contact met ons op. Onze medewerker Iris gaat er meteen achteraan.

  Het blijkt dat de aanvraag van Oscar helaas is blijven liggen. Als DUO er naar gaat kijken komen ze er ook achter dat het verkeerde vakje is aangekruist op het aanvraagformulier: in plaats van verlenging van de prestatiebeurs is verlenging van de diplomatermijn aangevraagd. En daar heeft Oscar helemaal niets aan. Om toch de goede aanvraag in gang te kunnen zetten heeft DUO ook nog een doktersverklaring nodig. Sara verzamelt alle papieren en wij vragen DUO om de aanvraag van Oscar nu met spoed in behandeling te nemen.
  Gelukkig kent DUO vervolgens de verlenging van de prestatiebeurs snel toe. Oscar krijgt met terugwerkende kracht een jaar lang extra prestatiebeurs. Dat gaat om een flink bedrag!

  Iemands leven kan plotseling op zijn kop komen te staan, een jonge student zoals Oscar die net zijn beide ouders heeft verloren, kan dan goed wat extra hulp en ondersteuning van de overheid gebruiken. Gelukkig is de aanvraag van Oscar door ons telefoontje uiteindelijk weer op het goede spoor terechtgekomen. En heeft DUO de aanvraag vervolgens snel behandeld. Oscar heeft nu ruimte om in een moeilijke tijd toch in rust zijn studie af te kunnen ronden!

  * gefingeerde namen
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column


  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 16 maart jl.