Pal achter onze veteranen

Op deze pagina

  Column
  Foto van veteranen

  Vorige week was ik in de Ouwestomp in Den Bosch, een inloophuis voor veteranen. We stonden die dag stil bij vijf jaar Veteranenwet en Veteranenombudsman. En eens te meer werd mij weer duidelijk hoe belangrijk de inloophuizen voor onze veteranen zijn. Ansje diende in voormalig Joegoslavië en vecht nu tegen PTSS. Tot vorig jaar was het voor haar heel moeilijk om haar huis uit te komen. Door het inloophuis krijgt haar leven weer structuur en vindt ze een luisterend oor of een arm om haar schouder als het moeilijk gaat. Het is fantastisch om te zien hoe onze veteranen elkaar in de drieëndertig inloophuizen door heel Nederland opvangen en ondersteunen. Voor veel veteranen is het een van de weinige plekken waar ze zich echt gehoord voelen. Een veilige plek waar ik mij hard voor zal blijven maken, zeker nu per januari 2020 de stekker uit de financiering getrokken dreigt te worden.

  Mijn veteranenteam en ik komen vaak en graag bij de inloophuizen op bezoek. De verhalen van veteranen maken niet alleen iedere keer diepe indruk, we raken daar ook in gesprek met veteranen die we direct op weg kunnen helpen omdat zij vastlopen bij het ministerie van Defensie of andere overheidsinstanties. Zo vertelde Arnoud* ons eens dat hij een schuld van € 150.000 bij het CJIB heeft. Die zou hij graag willen afbetalen, maar dit enorme bedrag kon hij niet zomaar even ophoesten. Het was hem vanwege allerlei omstandigheden niet gelukt eerdere betalingsregelingen na te komen. Arnoud moest dit bedrag nu in een keer betalen, de acceptgiro zat er meteen bij. Toen wij hem spraken in het inloophuis was de uiterste betaaldatum inmiddels verstreken. En lag het arrestatiebevel van het CJIB al klaar. Een uitzichtloze situatie dus. Hij vroeg ons ten einde raad om hulp. Kan de Veteranenombudsman nog iets voor hem betekenen? En dat is gelukt! Arnoud kan het komend jaar starten met afbetalen, met een voor hem behapbaar bedrag. Op die manier kan hij eraan werken zijn leven weer op de rit te krijgen. En is de stress van een mogelijke arrestatie omdat hij niet kan betalen, uit de weg. 

  Vandaag is het Veteranendag. Duizenden mannen en vrouwen die zijn uitgezonden voor militaire missies worden in het zonnetje gezet. Van de Tweede Wereldoorlog tot de huidige inzet in Afghanistan en Mali. Ook ik ben er vandaag als Veteranenombudsman bij. Iedereen is van harte welkom bij onze informatiestand op het Malieveld in Den Haag. En de komende jaren blijf ik met mijn team pal achter onze veteranen staan!

  *gefingeerde naam

  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column
  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 29 juni jl.