We spreken een andere taal

Op deze pagina

  Column
  Vrouw die zit op een bank. Voor haar een tafel met daarop papieren.

  Baukje* krijgt hulp bij haar huishouden. Ook helpt iemand haar bij haar dagindeling. Baukje kan dit niet alleen. Ze is erg blij met deze zorg die ze krijgt vanuit haar gemeente. In januari 2015 bekijkt de gemeente het aantal uur hulp aan haar opnieuw. Het komt er op neer dat Baukje minder uur in de week krijgt.

  Had Baukje dit van te voren geweten, dan had ze er bezwaar tegen gemaakt. Maar ze heeft dit niet gedaan. Baukje licht toe: 'ik wist niet dat ik bezwaar moest maken. Het lijkt wel of mijn gemeente en ik een andere taal speken. Door onze slechte communicatie zijn er zaken onbedoeld misgelopen. Door alle veranderingen in mijn zorg heb ik extra gezondheidsproblemen gekregen. Langzaam viel ook de structuur uit mijn dagen weg. Ik heb verschillende keren bij de gemeente aan de bel getrokken. Maar we kwamen er samen niet uit. Ik mis erkenning over wat mij overkomen is'.

  Baukje doet haar verhaal bij onze medewerker Jacco. Hij belt met de gemeente om hun kant te horen. Hij hoort dat de gemeente geprobeerd heeft er met Baukje uit te komen, maar dat is niet gelukt. Gezien de situatie stelt Jacco de gemeente voor met Baukje in gesprek te gaan. Hij heeft van haar begrepen dat het nog steeds niet goed gaat in de communicatie. Zo is het Baukje niet duidelijk wanneer ze iets moet doen van de gemeente.

  De gemeente wil graag met haar in gesprek om de situatie op te lossen. Baukje voelt er in eerste instantie weinig voor. Haar vertrouwen in de gemeente is flink weg. Uiteindelijk laat ze Jacco weten het gesprek toch te willen. En het verloopt goed! Ze vertelt Jacco dat er in het gesprek veel opgehelderd is. Ook verloopt de communicatie nu een stuk beter met de gemeente. En helemaal mooi: de zorg aan haar is weer op gang gekomen zo laat Baukje weten. Ze is opgelucht en blij met deze uitkomst.

  We krijgen sinds januari 2015 vaak dit soort klachten. We hebben hier in maart ook een rapport over geschreven. Daarin roepen we gemeenten op juridische, ambtelijke drempels te vermijden als mensen een probleem melden. Ga in plaats daarvan met hen aan tafel. Precies zoals deze gemeente gedaan heeft dus. 

  *Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column