Is mijn gedrag integer?

Op deze pagina

  Column
  twee mannen in overleg

  Frits* en Hubert* zijn twee betrokken bewoners van een klein dorp in het Zuiden van Nederland. Als bestuursleden zetten ze zich via een stichting in voor sport en evenementen in het dorp. De gemeente is op zoek naar een beheerder voor de lokale sporthal. Frits en Hubert hebben zich met hun stichting ook aangemeld. De gemeente kiest uiteindelijk het echtpaar Ton* en Nel* voor het beheer. Zij wonen in hetzelfde dorp.

  Frits en Hubert zijn het niet eens met deze keuze. Volgens hen werkt Ton als hoofd sporthallen voor de gemeente en heeft hij ook een restaurant in het dorp. Zijn vrouw Nel werkt ook in dit restaurant. Zij zal uiteindelijk het beheer van de sporthal gaan verzorgen. Deugt dit wel? Frits en Hubert vinden dit in strijd met de integriteitsregels van de gemeente en doen hun beklag.

  De heren krijgen antwoord van de gemeente. In de brief staat dat Ton administratief werk doet voor de gemeente. Hij is dus géén hoofd sporthallen. Zijn nevenfunctie als restauranthouder is bij de gemeente bekend. Volgens de gemeente is er geen sprake van belangenverstrengeling. Er is geen verband tussen deze nevenfunctie en het feit dat de gemeente voor Ton en Nel heeft gekozen. Dit antwoord is niet bevredigend voor Frits en Hubert. Zij nemen contact op met de Nationale ombudsman.

  Uit ons onderzoek blijkt niet dat de integriteit van de gemeente of Ton in het geding is geweest. We vinden wel dat de gemeente duidelijk moet zijn. De gemeente moet beter uitleggen waarom volgens hen de integriteitsregels niet geschonden zijn. Als een gemeente taken overdraagt, is het belangrijk dat iedereen begrijpt waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Zeker als er een relatie is tussen de gemeente en de partij die de taken overneemt. Hier moet een gemeente meer rekening mee houden. Ze moet voorkomen dat er getwijfeld wordt aan de integriteit van de gemeente. Dit is in het geval van Frits en Hubert niet gelukt.

  Integriteit is een belangrijk aspect van ons werk voor de Nationale ombudsman. Om die reden is de Nationale ombudsman partner tijdens de week van de integriteit. Deze week vindt plaats van 1 tot en met 9 december. Met verschillende activiteiten en informatie willen we aandacht vragen voor het belang van integriteit en eerlijk en integer handelen. Voor de Nationale ombudsman is de vraag dan ook niet "ben ik integer?" maar wel "is mijn gedrag integer?"

  *gefingeerde naam
  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column