Waar zijn mijn gestolen sieraden?

Op deze pagina

  Column
  Foto van een oudere dame

  Hoe kan dat nou, mijn sieraden kwijt? Ook na lang zoeken kan mevrouw De Gelder* ze niet meer vinden. Vreselijk, want ze hebben een grote emotionele waarde voor haar. Navraag in het bejaardentehuis waar ze woont haalt niets uit.

  Ten einde raad besluit ze samen met haar dochter naar het politiebureau te gaan om aangifte te doen.
  Daar krijgen zij te horen dat mevrouw De Gelder net als veel anderen slachtoffer is geworden van een dievegge die al bijna twee jaar lang actief is in bejaardentehuizen. Steeds wisselt ze daarbij van haarkleur en kapsel. Door zich voor te doen als iemand van het verzorgend personeel wint ze het vertrouwen van de bewoners, van wie zij vervolgens juwelen steelt. Er is ook goed nieuws: de politie heeft de insluipster te pakken weten te krijgen. Gelukkig, denkt mevrouw De Gelder, want dan is er kans dat ik mijn sieraden terugkrijg!

  Als mevrouw De Gelder even later televisie kijkt, ziet ze dat de politie Twente een landelijke kijkdag voor alle slachtoffers van de insluipster heeft gehouden. Waarom wist ze daar niet van? Dan had ze daar wellicht haar sieraden teruggezien. Ze doet navraag en hoort dan dat het politie het dossier over de strafzaak binnenkort sluit.

  Nu moet mevrouw De Gelder haast maken als zij haar sieraden nog terug wil kunnen krijgen. Ze vraagt of ze snel op het politiebureau langs kan komen om de overgebleven sieraden te kunnen bekijken. Maar het uitstallen daarvan levert te veel organisatorische problemen op.

  Vertwijfeld dient mevrouw De Gelder een klacht in, die de korpschef niet naar haar tevredenheid oplost. Dan schakelt ze de Nationale ombudsman in. Voor de verwerking en de gemoedsrust van mevrouw De Gelder is het belangrijk dat zij met eigen ogen kan zien of haar sieraden zijn teruggevonden. Daarom vraagt de ombudsman aan de politie Twente wat er mogelijk is.

  Tot grote vreugde van mevrouw De Gelder leidt dit tot een extra kijkdag voor de mensen die aangifte hebben gedaan van vermiste sieraden in de bejaardentehuizen en die de eerste kijkdag hebben gemist. Ze gaat er met haar dochter heen en wat blijkt: ze vindt er haar geliefde juwelen terug! Het kan nog even duren voordat de officier van justitie heeft beoordeeld dat de sieraden kunnen worden teruggegeven. Maar mevrouw De Gelder heeft er goede hoop op dat zij ze binnenkort weer kan dragen.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column