Noodkreet van een veteraan

Op deze pagina

  Column
  Foto van twee mannen

  Mark* en Cees* zijn partners. Mark is een veteraan met een post traumatische stressstoornis (PTSS). Zijn partner Cees is ernstig ziek en heeft dure medicatie nodig. Mark heeft veel last van migraine en straatvrees, waardoor hij nog weinig buiten komt. Cees moet door zijn ziekte maandelijks dure medicijnen kopen en regelmatig naar het ziekenhuis. Zij hebben beiden een forse schuld bij een deurwaarderskantoor. Als gevolg hiervan is onder andere beslag gelegd op het militaire invaliditeitspensioen en de Ereschulduitkering van Mark.

  Mark en Cees ontvangen conform de beslagvrije voet maandelijks een bedrag van ongeveer 2.400 euro, waar zij ook de medicatie van betalen. Als de deurwaarder er achter komt dat Mark en Cees al enkele jaren in het buitenland wonen, voelt deze zich niet meer verplicht om zich te houden aan de beslagvrije voet. Hij legt per direct beslag op het volledige militaire invaliditeitspensioen van Mark, ondanks een eerder overeengekomen betalingsregeling.

  Het beslag heeft grote gevolgen voor Mark en Cees omdat zij hierdoor haast geen inkomen meer hebben en daardoor niet de noodzakelijke medicijnen voor Cees kunnen kopen. Dit heeft grote gevolgen voor zijn gezondheid. De advocaat van Mark bemiddelt met het deurwaarderskantoor, wat resulteert in een nieuwe berekening van de beslagvrije voet. De deurwaarder moet hiervan uitkeringsinstantie ABP op de hoogte stellen. Hij kan dan de nieuwe beslagvrije voet uitbetalen.

  Tweeënhalve maand later en veel telefoontjes en mails verder heeft Mark nog steeds niets ontvangen van het ABP. Het ABP laat weten geen bericht van het deurwaarderskantoor te hebben ontvangen over de nieuwe beslagvrije voet. Het deurwaarderskantoor geeft geen krimp op de noodkreten van zowel de advocaat als van Mark. Ook het ABP krijgt geen opheldering op zijn vragen. Mark neemt ten einde raad contact op met de Veteranenombudsman, die de klacht met spoed oppakt gezien de financiële nood en de gezondheid van Cees en zich richt tot het deurwaarderskantoor. Het contact leidt tot actie bij het kantoor dat direct het ABP informeert.

  Op verzoek van de Veteranenombudsman boekt het deurwaarderskantoor het bedrag van de vorige twee maanden met spoed over. Niet lang daarna laat Mark aan de Veteranenombudsman weten dat hij het bedrag heeft ontvangen. Een schrijnende situatie is hiermee voorkomen. De Veteranenombudsman is van mening dat de menselijke maat altijd centraal dient te staan. Na deze interventie is er voor Mark en Cees een stukje rust en stabiliteit ontstaan. 

  Mark is niet de enige veteraan die zich tot de Veteranenombudsman heeft gewend. Sinds de instelling van de Veteranenombudsman op 1 juli 2013, hebben zo'n 130 veteranen zich bij hem gemeld met klachten over de manier waarop een overheidsinstantie met hen omgaat. Inmiddels gaat veel goed tussen veteranen en Defensie of andere instanties, maar voor die mensen die tussen wal en schip vallen, maakt de Veteranenombudsman zich sterk.

  * Gefingeerde namen
  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column