In de knel door traagbetalende overheid

Op deze pagina

  Column
  Man met geruit overhemd

  Murat* is een jaar of twee geleden gestart met een cateringbedrijf. Het is niet groot, maar hij gaat er met hart en ziel voor. Opdrachten binnenhalen in crisistijd is niet makkelijk maar het lukt tot nu toe aardig en hij kan de salarissen netjes betalen. In het najaar van 2013 krijgt hij van een grote overheidsorganisatie het verzoek of hij de kerstborrel wil verzorgen. Graag natuurlijk! Hij bespreekt met de organisatie wat hun wensen zijn voor de borrel. Dat is belangrijk omdat hij van tevoren zijn inkopen moet doen voor de drank en de hapjes.

  De kerstborrel verloopt prima. Iedereen vond de hapjes gelukkig lekker. Met een tevreden gevoel sluit hij de opdracht af en stuurt de factuur volgens de gemaakte afspraken naar de opdrachtgever. En dan komt de kater. Drie maanden later is de factuur nog steeds niet betaald, terwijl in de wet staat dat de overheid facturen binnen 30 dagen moet betalen. Murat heeft niets gehoord over eventuele problemen met zijn factuur. Daar ligt het dus niet aan.

  Hij belt erachteraan maar krijgt niemand te spreken die weet hoe het zit. Het enige antwoord dat hij krijgt is dat ze achterlopen met de betalingen. Maar ja, wat heeft hij daaraan? Hij stuurt een tweede aanmaning en telt daarbij een verhoging op, die hij volgens de wet mag opleggen. Zijn hoop is dat dat de zaak zal bespoedigen. Het is per slot van rekening een overheidsorganisatie, dus die betaling komt gewoon van het belastinggeld. Maar helaas, tot nu toe heeft dat geen resultaat. Murat vindt het echt schandalig dat er zo met hem wordt omgesprongen.

  Murat is niet de enige ondernemer die niet op tijd betaald wordt door de overheid. De Nationale ombudsman ontvangt al langere tijd regelmatig klachten hierover van ondernemers. Hij stelt daarom een onderzoek in naar het betaalgedrag van de overheid. Dat onderzoek is gebaseerd op klachten en signalen. Daarnaast heeft de ombudsman alle ministeries bevraagd en de gemeenten die onder zijn bevoegdheid vallen. Wat blijkt? Meer dan de helft van de gemeenten betaalt de facturen te laat. De overheid brengt ondernemers hiermee in de problemen en geeft niet het goede voorbeeld. De Nationale ombudsman vindt dit betaalgedrag zorgelijk. Daarom heeft hij onderzocht wat de oorzaken zijn van dit gedrag. Als je weet hoe het iets komt, kan je er immers ook makkelijker iets aan doen. En daar gaat het om in dit onderzoek. De ombudsman doet de overheid  aanbevelingen hoe het betaalgedrag verbeterd kan worden. Want dit moet echt anders.

  * Gefingeerde naam