Ombudsman start onderzoek naar rol burgers bij digitalisering overheid

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar wat burgers als goede digitale dienstverlening door de overheid ervaren en wat burgers in redelijkheid van de overheid kunnen verwachten als het gaat om digitale dienstverlening. Dit als reactie op de ambitieuze plannen van het kabinet om vanaf 2017 alle dienstverlening van de overheid te digitaliseren.

  De bewindspersonen van Binnenlandse Zaken gaan ervan uit dat met digitalisering de maatschappelijke dienstverlening aan burgers wordt verbeterd doordat de samenhang en transparantie van de rijksdienst worden vergroot. Dit digitaliseringsplan maakt onderdeel uit van de zogenaamde Hervormingsagenda. De ombudsman constateert echter dat uit de initiatieven zoals tot nu toe aangekondigd onvoldoende blijkt of de  zorgen, wensen en ervaringen van burgers een rol hebben gespeeld bij  het formuleren van de kabinetsplannen.

  Brenninkmeijer: 'De vraag is: wat hebben burgers nodig in hun contact met de overheid. Wat ervaren zij als een prettige overheid? Hier wordt tot nu toe weinig aandacht aan besteed.' In het regeerakkoord stelt de regering zich ten doel de dienstverlening door de overheid te verbeteren. Burgers en bedrijven moeten uiterlijk 2017 alle zaken die zij met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. Minister Plasterk geeft hieraan uitwerking in de recente 'Visiebrief digitale overheid 2017' en ook de 'Hervormingsagenda Rijksdienst: dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust' van minister Blok beoogt een bijdrage te leveren aan goede dienstverlening aan burgers en bedrijven.

  De ombudsman verwacht het onderzoek begin volgend jaar af te ronden.