Hebben brutalen de halve wereld?

Op deze pagina

  Column
  Man en een vrouw

  Gerda* en Bernhard* wonen in een gemeente in het Oosten van het land. Hun achtertuin grenst aan die van Albert*. Albert heeft jaren geleden tien garageboxen achter zijn huis laten plaatsen. Volgens Gerda en Bernhard worden die boxen door verschillende bedrijven gebruikt om spullen in op te slaan. Maar voor de bouw en het gebruik van de boxen heeft Albert geen vergunning aangevraagd. Omdat Albert de inrit naast zijn huis ook wil bebouwen, dreigt nog meer verkeer naar de boxen via een smal weggetje pal langs het huis van Gerda en Bernhard te gaan

  Gerda en Bernhard hebben veel last van dit verkeer. Ze vragen de gemeente om te handhaven en om hun belangen mee te wegen. Maar de gemeente vindt dat het bestemmingsplan niet wordt overschreden en is van plan om de garageboxen te legaliseren. 'Brutalen hebben de halve wereld', concluderen Gerda en Bernhard. Ze leggen zich daar echter niet bij neer en gaan in beroep bij de rechtbank.

  Tot vier keer toe geeft de rechtbank Gerda en Bernhard gelijk. Na elke uitspraak neemt de gemeente een nieuw besluit. Maar iedere nieuwe beslissing is weer in het nadeel van Gerda en Bernard, waarop zij opnieuw bezwaar of beroep instellen. De rechtbank concludeert telkens dat de beslissing niet deugdelijk is onderbouwd. Uiteindelijk geeft de gemeente, terwijl de vierde bezwaarprocedure loopt, Albert een bouwvergunning omdat er een uitzondering op het bestemmingsplan wordt gemaakt. Opnieuw vindt de rechtbank dat het beroep van Gerda en Bernhard terecht is. Maar de boxen hoeven ook van de rechtbank niet gesloopt te worden, omdat er vrijstelling van het bestemmingplan is verleend.

  Gerda en Bernhard leggen hun situatie voor aan de Nationale ombudsman. De ombudsman begrijpt dat Gerda en Bernhard zich door de gemeente in de steek gelaten voelen en dat zij vinden dat de gemeente zich uitsluitend heeft gericht op de belangen van Albert. De ombudsman bekijkt of in zo'n geval de spelregels van zijn handhavingswijzer zijn toegepast. Bij verzoeken om handhaving is meestal sprake van verschillende belangen. Belangen van degene die vraagt om handhaving, zoals Gerda en Bernhard. En de belangen van degene die, al dan niet opzettelijk, iets doet dat in strijd is met de regels, zoals Albert. En dan is er nog het algemeen maatschappelijk belang waar de gemeente op moet letten.

  Keer op keer vindt de rechtbank dat de gemeente de belangen van Gerda en Bernhard onvoldoende onderzoekt. De gemeente geeft hun onvoldoende gelegenheid hun standpunt naar voren te brengen. De gemeente trekt zich dit aan en heeft alle medewerkers op cursus gestuurd om beter te leren communiceren. Het is goed dat ambtenaren zo beter met de, soms tegenstrijdige, belangen van burgers om kunnen gaan.

  * Gefingeerde namen
  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column