Fraudeur?

Op deze pagina

  Column
  Foto van een vrouw met blond haar

  Mevrouw Jacobs* is met steun van het UWV vanuit de WW gestart als zelfstandig pedicure. Zij heeft er veel plezier in, totdat ze enorm schrikt als er een fraude-inspecteur van het UWV op de stoep staat. Vanwege onjuiste urenregistratie moet ze bijna € 3.000 terugbetalen met een even hoge boete. Binnen zes weken moet ze dus bijna € 6.000 betalen!

  Toen ze voor het eerst haar gewerkte tijd als pedicure wilde registreren, kon ze alleen uren invullen. Maar ze is soms maar een kwartier aan het werk. Toen ze het UWV daarover belde werd ze eerst verwezen naar de website. Maar daar vond ze geen informatie die antwoord gaf op haar vraag. Na nog een foutmelding in het scherm had ze weer gebeld en te horen gekregen dat ze geen minuten kon vermelden en daarom alle uren bij elkaar op moest tellen en delen door het aantal dagen.

  Dus dat heeft ze gedaan. Pas anderhalf jaar later meldt het UWV dat ze al die tijd verkeerd heeft geregistreerd en daarom de boete krijgt. Mevrouw Jacobs vindt het niet eerlijk. Ze werkt zo hard aan de opbouw van haar praktijk en nu heeft ze een flinke strop als gevolg van verkeerde informatie van het UWV.

  Ze belt de Nationale ombudsman, die haar adviseert gebruik te maken van de mogelijkheid bij het UWV bezwaar te maken tegen de beslissing. Dat doet ze en er volgt een hoorzitting. Het UWV zegt uit te zoeken of het klopt dat mevrouw Jacobs foutieve informatie heeft gekregen over de tijdsregistratie. Mevrouw Jacobs laat de ombudsman daarna weten dat ze nog geen uitslag heeft gekregen van de hoorzitting. Hoewel ze er bijna niet meer van slaapt en eigenlijk al haar energie wil steken in haar bedrijf, laat ze het er niet bij zitten en gaat ze door met de procedure.

  De ombudsman heeft meer vergelijkbare klachten binnengekregen en heeft de uitwerking van de wet 'Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving' onderzocht. Met deze wet, ook wel Fraudewet genoemd, kan de overheid uitkeringsfraude harder aanpakken. De meeste mensen met een boete van 100% van de te veel ontvangen uitkering blijken niet doelbewust fraude te plegen. Er is sprake van een vergissing of misverstand, ze waren een paar dagen te laat door omstandigheden of ze kunnen een fout van de uitvoeringsorganisatie niet bewijzen.

  De ombudsman heeft deze week de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbeveling gedaan instructies te formuleren voor de uitvoeringsinstanties. Zodat zij hiermee houvast hebben en de goedwillende burger de zekerheid heeft dat hij niet onevenredig hoog wordt beboet. En hij adviseert de minister onder meer de boete te stellen op maximaal 10% van het benadelingsbedrag als sprake is van geringe verwijtbaarheid.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column