In onrustig vaarwater

Op deze pagina

  Column
  Woonboot

  Eelco* woont al jaren op een woonboot en geniet volop van het rustgevende uitzicht. Zijn rust wordt in december 2010 ruw verstoord door een brief waarin staat dat de huur voor zijn ligplaats per april 2011 fors omhoog gaat. Hij is gewend aan een periodieke verhoging, maar opeens een verhoging van 250 procent? Dat had hij niet zien aankomen

  Als je op een woonboot woont die in het water en aan land van de overheid ligt, dan betaal je huur voor de ligplaats aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). In de huurovereenkomst staat dat het RVOB deze huur elke drie jaar kan aanpassen. Maar over de manier waarop dat nu is gegaan, is Eelco - en hij niet alleen - verontwaardigd. Dit zou volgens hem niet transparant zijn gegaan. Hij vraagt mij om daar eens goed naar te kijken.  

  Ik pols bij het Rijksvastgoedbedrijf hoe zij tot die huurverhoging zijn gekomen en hoe ze daarover hebben gecommuniceerd met de woonbootbewoners. Die laten mij weten dat ze in 2007 tot de conclusie kwamen dat de huurprijzen niet meer marktconform waren. Op basis van een onderzoek uit 2008 heeft het vastgoedbedrijf in 2010 besloten om een andere methode te gebruiken om de huurprijs vast te stellen. Die nieuwe huurprijzen zijn vervolgens eind 2010 in een brief aan de woonbootbewoners gecommuniceerd. Juist ja, in de decemberbrief waarvan Eelco zo geschrokken is. Over het onderzoek dat daaraan vooraf ging en de nieuwe huurprijsmethode heeft het vastgoedbedrijf tussentijds niets laten weten. Ook niet via de organisatie van woonbootbewoners.

  Gemiste kans, denk ik als ik dit zo hoor. Het Rijksvastgoedbedrijf is formeel niet verplicht om met de woonbootbewoners in overleg te treden over wijzigingen in de huur. Maar van overheidsinstanties mag je verwachten dat ze transparant zijn. Daarbij hoort open en eerlijke communicatie.

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de kaarten stijf tegen de borst gehouden totdat al definitief beslist was. Hierdoor zijn Eelco en vele andere woonbootbewoners overvallen met deze zeer ingrijpende huurverhoging. Alles behalve transparant dus en daarom niet behoorlijk. Ik heb het vastgoedbedrijf gevraagd om in de toekomst bij dergelijke veranderingen open te communiceren en per situatie duidelijk aan te geven welke mogelijkheden woonbootbewoners hebben om voor hun belangen op te komen. Om het Rijksvastgoedbedrijf daarbij op weg te helpen, heb ik hen mijn Participatiewijzer ter inspiratie toegestuurd.  

  Gefingeerde naam