Snelle actie

Op deze pagina

  Column
  Foto van een man

  Als de huur van je woning te hoog is in verhouding tot je inkomen, dan kun je huurtoeslag aanvragen. Deze toeslag is voor veel mensen een welkome financiële ondersteuning, voor sommige mensen is het echt een essentiële noodzaak om de eindjes aan elkaar te knopen. Gaat er dan iets mis met het overmaken van de huurtoeslag, dan kan bij iemand acuut het water aan de lippen staan. Op zo'n moment zit je niet te wachten op lange juridische procedures, maar ben je gebaat bij een snelle oplossing van het probleem. Een uitgebreid onderzoek door mij als Nationale ombudsman is dan ook niet zinvol. Een snelle actie is in zo'n geval noodzakelijk, zoals in het verhaal van meneer Van Kesteren*.

  Het zal je maar gebeuren, dat je van de één op de andere dag je huis dreigt te worden uitgezet. Het overkwam meneer Van Kesteren. Op een ochtend belt hij ons overstuur op. Hij vertelt aan één van mijn medewerkers dat hij zijn huis wordt uitgezet als hij niet binnen 24 uur zijn huur heeft overgemaakt. Uit het gesprek blijkt dat hij die maand zijn huurtoeslag van de Belastingdienst niet heeft ontvangen waardoor hij de huur niet heeft kunnen overmaken. Dat lijkt het begin van heel veel ellende en bij ons gaat daarom de alarmbel rinkelen. Wij bellen meteen met de Belastingdienst om te polsen wat hier aan de hand is, en vragen dringend of - als er inderdaad iets mis is gegaan - zij direct actie willen ondernemen zodat meneer van Kesteren niet buiten zijn schuld op straat wordt gezet. Binnen twee uur krijgen wij een reactie van de Belastingdienst: ze hebben een fout gemaakt met de betaling van de huurtoeslag en bieden daarvoor excuses aan. Ze zorgen er onmiddellijk voor dat meneer Van Kesteren de huurtoeslag nog dezelfde dag op zijn rekening krijgt. En dat lukt. Ik hoef u niet te vertellen hoe opgelucht meneer Van Kesteren is als hij dit nieuws hoort. Ook wij zijn natuurlijk blij dat we met deze snelle actie hebben voorkomen dat hij op straat zou komen te staan.

  Ik vind het belangrijk dat de overheid oog heeft voor de concrete maatregel die past zijn bij een probleem. Of die maatregelen nou klein of groot van aard zijn. Bij een acuut probleem is een burger niet geholpen met lange juridische bezwaarprocedures of klachtbehandeling. De Belastingdienst heeft het acute probleem van meneer Van Kesteren binnen twee uur opgelost! Ongetwijfeld waren dat voor meneer Van Kesteren twee hele lange en spannende uren. Ik waardeer het dat de Belastingdienst haar fout erkent en vervolgens op een snelle en informele manier het probleem direct oplost. Dat vormt een goed voorbeeld voor alle overheidsorganisaties!

  *Om privacyredenen zijn de namen veranderd
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column