Samenwerking

Op deze pagina

  Column

  De Nederlandse overheid bestaat uit honderden instanties. Deze moeten ervoor zorgen dat onze samenleving zo optimaal mogelijk functioneert. Sommige van deze instanties werken hiervoor samen. Dat kan goed gaan. Maar soms loopt die samenwerking niet helemaal gesmeerd en dat zorgt voor problemen. Zo is bijvoorbeeld het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor de uitvoering van haar taak afhankelijk van gegevens van de Belastingdienst

  Wilson (niet de echte naam) woont in een instelling waar hij wordt verzorgd. Voor de zorg die hij daar krijgt, moet hij een eigen bijdrage betalen. Deze betaling doet hij aan het CAK. Het CAK stelt de hoogte van de bijdrage vast op basis van het inkomen van Wilson. Die inkomensgegevens krijgt het CAK van de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst Wilsons inkomen voor een bepaald jaar nog niet definitief heeft vastgesteld, stuurt het CAK Wilson een voorlopige beschikking met de hoogte van zijn eigen bijdrage. Kort daarop ontvangt hij weer een voorlopige beschikking en daarop de definitieve beschikking.

  Tegen de hoogte van het bedrag uit de definitieve beschikking maakt Wilson bezwaar. Het CAK vat dit op als een verzoek om de hoogte van zijn eigen bijdrage opnieuw te bekijken, omdat er iets gewijzigd zou kunnen zijn in zijn inkomenshoogte. Dit leidt ertoe dat hij opnieuw een reeks beschikkingen ontvangt van het CAK. Wilson is hierover niet te spreken en stapt naar mij.

  Wilson heeft wel erg veel beschikkingen gehad. Dat geeft onnodig werk bij het CAK en onduidelijkheid bij Wilson. Daarover heb ik met de directie van het CAK gesproken. Het blijkt de keuze van de wetgever om het werk van het CAK zo ingewikkeld te maken. Het CAK blijft voor de inkomensgegevens afhankelijkheid van de Belastingdienst. Doorgegeven wijzigingen leiden als vanzelf tot een stroom nieuwe beschikkingen.

  Het CAK blijkt echter toch bereid om kritisch te kijken naar die stroom beschikkingen. Is die nu steeds wel nodig? Daar ben ik blij om, want een burger hoeft niet geconfronteerd te worden met onnodige brieven die het gevolg zijn van ingewikkelde samenwerking tussen twee overheidsinstanties. Ook werkt het CAK aan heldere brieven, zodat die geen zoekplaatsjes meer zijn. Het gaat dus de goede kant op met het CAK, maar misschien heeft u dat nog niet gemerkt.