Kinderstemmen

Op deze pagina

  Column

  Bert* woont in een mooie groene wijk. Zijn huis grenst aan een goed onderhouden plantsoen met bomen, grasvelden en wat fleurige bloemperken. Bert geniet zeer van zijn rustige plek. Op een mooie lentedag rijdt een pick up truck met een speeltoestel voor kinderen het plantsoen op. Diezelfde middag hoort Bert enthousiaste kinderstemmetjes. De kinderen hebben het nieuwe speeltoestel dankbaar in gebruik genomen. Bert is ongelukkig met dit speeltoestel voor zijn raam en belt boos zijn gemeente De Ronde Venen.

  Hij zegt tegen de ambtenaar dat het speeltoestel zijn vrije uitzicht belemmert. Ook voelt hij zich in zijn privacy aangetast omdat de kinderen bij hem in de tuin kunnen kijken. De ambtenaar vertelt Bert dat buurtbewoners actie hebben gevoerd om een speelgelegenheid te krijgen. Ze hebben daar handtekeningen voor verzameld. Dat past goed in het beleid van de gemeente. Dit plantsoen is het meest centrale plantsoen en ligt in een kinderrijke wijk. Bert vraagt de ambtenaar om het speeltoestel een stuk te verplaatsen zodat hij er geen last meer van heeft. De gemeente vraagt aan de buurtbewoners of zij het goed vinden als het speeltoestel wordt verplaatst. Ze geven aan dat het dan te dicht bij de straat komt. En dat is onveilig voor de spelende kinderen. De gemeente verplaatst het toestel niet.

  Bert vindt het vervelend dat de gemeente niet met hem heeft overlegd over het plaatsen van het toestel, terwijl de verplaatsing wel met alle buurtbewoners is besproken. Hij dient daarover een klacht bij mij in. Enige tijd later krijgt hij bezoek van één van mijn medewerkers om het speeltoestel en de overlast daarvan ter plekke te bekijken.

  In september van 2009 heb ik een rapport geschreven over burgerparticipatie, 'We gooien het de inspraak in'. Daarin heb ik voor gemeenten spelregels genoemd voor het behoorlijk omgaan met inbreng en inspraak van burgers. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de overheid verschillende belangen tegen elkaar afweegt. Het is duidelijk dat hier verschillende belangen spelen.

  Buiten spelen en bewegen is belangrijk voor de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze leren met elkaar te communiceren en conflicten op te lossen. De beschikbare ruimte kan per gemeente verschillen en in sommige wijken zijn weinig speelmogelijkheden. De gemeente De Ronde Venen stelt de inwoner steeds meer centraal en wil maatwerk leveren. Door de handtekeningenactie werd duidelijk dat veel bewoners een speelplek wilden.

  Ik vind dat de gemeente goed heeft gehandeld. Op verschillende momenten heeft de gemeente met Bert gesproken. De gemeente heeft serieus gekeken naar andere plaatsen en heeft gemotiveerd waarom ze niet geschikt zijn. Het is misschien jammer voor Bert, maar de gemeente heeft terecht een goede speelvoorziening in de buurt voorrang gegeven boven de situatie van Bert. De gemeente heeft op een goede manier gebruik gemaakt van burgerinitiatieven. Veel buurtbewoners zijn tevreden, alleen Bert blijft ontevreden. Maar dat hoort bij het samenleven in een wijk.

  * Om privacyredenen is de naam veranderd