Baggerzooi

Op deze pagina

  Column

  "Al jaren ondervinden wij overlast van de sloot bij onze woning. De toenemende stank, ongedierte en vreselijke aanblik bederven ons woongenot. Wij weten al jaren dat de gemeente en Waternet onze klacht hierover erkennen. Maar er wordt helemaal niets aan gedaan!" Dit schrijven meneer en mevrouw Brinksma* mij. Zij zijn het getouwtrek tussen hun gemeente en Waternet meer dan zat.

  Het huis van de Brinksma's grenst aan een sloot die sinds een aantal jaren verontreinigd is. Dit bederft niet alleen hun uitzicht, onder de groene drab komt ook een zeer onaangename stank tevoorschijn. Al een paar jaar zijn ze met de gemeente Breukelen en Waternet in de weer om tot een oplossing te komen. De klacht is erkend en Waternet heeft in de zomer van 2009 aangegeven te starten met het baggeren van de sloot. Maar in het najaar van 2009 is er nog niets gebeurd. Als meneer Brinksma polshoogte neemt bij Waternet, krijgt hij te horen dat de gemeente nalatig is. Die moet namelijk eerst de bomen naast de sloot snoeien voordat Waterkant kan starten met baggeren. Begin 2010 worden de bomen gesnoeid en kan het baggeren eindelijk beginnen. Toch gebeurt er weer niks… Bij navraag horen de Brinksma’s van Waternet dat de gemeente niet meewerkt aan het tijdelijk opslaan van de verontreinigde slib uit de sloot, en dus kan Waternet nog niet aan de gang.

  Het geduld van meneer en mevrouw Brinksma is nu echt op en daarom vragen ze mij om te helpen in dit conflict. Eén van mijn medewerkers stelt aan de gemeente en Waternet voor om met z'n allen om tafel te gaan zitten om naar een snelle oplossing te zoeken. Dat blijkt uiteindelijk niet nodig want de gemeente en Waternet besluiten meteen om samen de baggerproblematiek eens goed te bespreken. En eindelijk komen de partijen met een concrete oplossing. De gemeente zal kijken of er op korte termijn een baggerdepot kan komen, zodat Waternet de sloot kan gaan baggeren. Als dat baggerdepot niet lukt, dan gaat Waternet in ieder geval de sloten met de meeste klachten baggeren en de bagger direct afvoeren. Met of zonder baggerdepot, de partijen willen in ieder geval uiterlijk december dit jaar of januari 2011 starten met baggeren. Ook bieden zij de Brinksma’s excuses aan voor de manier waarop hun klacht is behandeld.

  Meneer en mevrouw Brinksma zijn opgelucht dat er nu eindelijk actie wordt ondernomen en kijken natuurlijk verlangend uit naar het moment dat het baggeren begint. En ik ben opgelucht dat het ons  gelukt is om een oplossing naderbij te brengen. Met een beetje geluk kan de buurt nog deze winter schaatsen op een schone bevroren sloot…

   

  * Om privacyredenen is de naam veranderd.
    De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column.