Naamsverwarring

Op deze pagina

    Column

    Dingen veranderen nogal eens van naam. Zo heette een Twix vroeger Raider, CWI had de naam Arbeidsbureau, Cif was Jif en TAFKAP stond bekend als Prince. Al noemt die laatste zich nu gewoon weer Prince… In ieder geval kunnen al die naamsveranderingen voor verwarring zorgen. Zo ook bij de Stichting Examenbureau voor het Beroepsverkeer (SEB). Hier volgt Egbert via zelfstudie de opleiding tot ondernemer in het beroepsgoederenvervoer.

    Voor zijn studie meldt Egbert zich bij het SEB aan voor het examen Voertuigmanagement. Hij betaalt hiervoor gelijk het examengeld van 65 euro. Het examen staat gepland op 9 oktober. Eind september komt Egbert er via een studievriend echter achter dat het examen Wegvervoer Goederen, dat hij al heeft gehaald, ook het onderdeel Voertuigmanagement omvat. Hij heeft zijn examen Voertuigmanagement dus al gehaald. Het blijkt dat het SEB eerder dat jaar het examen Voertuigmanagement heeft samengevoegd met het examen Wegvervoer Goederen en deze combinatie Wegvervoer Goederen noemt. Daarnaast liet het SEB de beide afzonderlijke examens voor Voertuigmanagement en Wegvervoer Goederen ook nog tot het einde van het jaar bestaan. Dit voor studenten die vóór de samenvoeging één van beide examens al gehaald hadden. Egbert wist niets af van deze samenvoeging en was daarom in de veronderstelling dat hij zijn Vervoersmanagement nog moest halen. 

    Omdat Egbert Vervoersmanagement dus al gehaald had, vraagt hij het SEB zijn 65 euro examengeld terug. Dit weigert het SEB. Want, zo zeggen ze, Egbert had op hun website en in hun examenreglement kunnen lezen dat de examens waren samengevoegd. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid zich goed te informeren. Egbert is het met deze beslissing niet eens en klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. Als ik de zaak bekijk, ben ik het eens met het SEB dat Egbert zelf moet zorgen dat hij goed op de hoogte is. Waar ik het niet mee eens ben, is de manier waarop het SEB Egbert en andere studenten heeft geïnformeerd over de samenvoeging van de examens. Dit stond inderdaad op hun website, maar alleen tot september. Terwijl het individuele examen Vervoersmanagement nog tot het einde van het jaar bleef bestaan. En in het SEB-examenreglement staat de samenvoeging van de examens ook niet nadrukkelijk vermeldt. Bovendien blijkt uit de naam 'Wegvervoer Goederen' niet dat het hier om twee samengevoegde examens gaat. Ik kan me voorstellen dat dit bij Egbert gezorgd heeft voor verwarring. Ik vind dat het SEB Egbert duidelijker had moeten informeren en vraag hen daarom alsnog het examengeld terug te geven. Het SEB heeft mij inmiddels laten weten Egbert zijn examengeld terug te geven. Mooi voor Egbert en mooi van het SEB!

    * Om privacyredenen is de naam veranderd