Verloren vertrouwen

Op deze pagina

  Column

  Meneer Farzel* heeft een warm hart voor zijn stad. Hij woont er al heel zijn leven en als actief lid van zijn wijkraad doet hij veel voor de gemeente. Hij had dan ook nooit gedacht dat zijn gemeente hem zo teleur zou stellen.

  Meneer en mevrouw Farzel wonen vele jaren met plezier in hun straat. Op een gegeven moment besluit de gemeente de buurt te vernieuwen. Zowel voor als achter hun woning komen er nieuwe huizen. Hiervoor moet heel wat worden gesloopt en gebouwd. Tot grote teleurstelling van het echtpaar Farzel leiden deze werkzaamheden tot forse beschadiging van hun huis. Daarom kloppen zij bij de gemeente aan. Ze hebben vragen over de werkzaamheden en de gevolgen. Wie gaat nu de schade aan hun huis vergoeden? De gemeente? De projectontwikkelaar? Meneer Farzel kent de gemeentelijke organisatie door en door. Hij heeft er daarom alle vertrouwen in dat hij snel antwoord krijgt. Maar dan volgt de tweede teleurstelling want dat antwoord krijgt hij helemaal niet.

  Het echtpaar heeft verschillende contacten met medewerkers van de gemeente over hun schade. Helaas verlopen die niet vlekkeloos. Zo raakt de gemeente hun brieven kwijt, krijgen ze niet altijd antwoord en toezeggingen worden niet nagekomen. De zaak sleept zich inmiddels zo al jaren voort. Meneer Farzel is inmiddels radeloos. Hij vertrouwde erop dat zijn gemeente uiteindelijk wel met een eerlijk antwoord zou komen op de vraag wie de schade aan het huis vergoedt. Het echtpaar voelt zich door hun gemeente niet serieus genomen en in de steek gelaten. Uiteindelijk stappen ze naar mij.

  Eén van mijn medewerkers gaat praten met de Farzels om precies te weten te komen wat er speelt. Na hun slechte ervaringen willen zij graag met de burgemeester spreken over alles wat mis is gegaan. Hun vertrouwen in de gemeente is geschaad. Daarom vraag ik de burgemeester met het echtpaar om tafel te gaan zitten. De burgemeester stemt in en het resultaat is positief. De gemeente zorgt voor schadevergoeding door de projectontwikkelaar. Een stap in de goede richting. Maar het echtpaar heeft jarenlang veel te stellen gehad met de gemeente. Daarvoor is die schadevergoeding alleen niet voldoende. Ik organiseer daarom nog een gesprek tussen de gemeente en het echtpaar. Hierin komt open op tafel wat meneer en mevrouw Farzel in de loop van de jaren zo dwars is komen te zitten. De vertegenwoordiger van de gemeente luistert goed en ten slotte laat de gemeente weten wat ze gaat doen om deze fouten in de toekomst te voorkomen.

  Meneer en mevrouw Farzel hebben nu het gevoel dat ze weer serieus genomen zijn en deze ongelukkige zaak met de gemeente kunnen afsluiten. Ik vind het belangrijk dat de gemeente eindelijk serieus naar hun situatie heeft gekeken. Ik heb de indruk dat de gemeente door deze zaak inziet hoe belangrijk de bescherming van het vertrouwen van waardevolle burgers is.

  * Om privacyredenen is de naam veranderd