2021/121 Een overheidswerkgever is netjes omgegaan met de klacht van een werknemer

Briefnummer
2021/121
Brief
26 augustus 2021

Een werknemer dient een klacht in bij de Nationale ombudsman over zijn ex-werkgever. Het gaat om een overheidswerkgever. De werknemer vindt dat zijn ex-werkgever hem niet goed heeft behandeld. Hij heeft hierover een klacht ingediend. De werknemer is ontevreden over de reactie van zijn werkgever op zijn klacht.

De klacht van werknemer heeft te maken met een conflict met zijn werkgever (een arbeidsconflict). Het is niet aan de Nationale ombudsman om zich te mengen in relaties tussen werkgever en werknemer. Voor klachten over ongewenste omgangsvormen kunnen werknemers meestal terecht bij een vertrouwenspersoon. In dit geval heeft de werknemer een klacht ingediend toen hij niet meer voor de overheidswerkgever werkte.

De Nationale ombudsman beoordeelt of de werkgever goed is omgegaan met de klacht. De ombudsman stelt vast dat de werknemer is gehoord over zijn klacht en dat de informatie die hij hierover heeft gegeven, is meegenomen bij de beoordeling van zijn klacht. Werkgever heeft elk klachtonderdeel bekeken en beoordeeld. Daarmee is de klachtbehandeling zorgvuldig. Uit de informatie die de ombudsman heeft onderzocht, komen geen misstanden naar voren. De beleving of de manier waarop de werknemer bepaalde gebeurtenissen heeft opgevat, kan de ombudsman niet beoordelen. Dat de werknemer het niet eens is met de uitkomst van de klachtbehandeling wil niet zeggen dat deze niet juist is.