Update continuïteit geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor mensen met Wlz-indicatie

Nieuwsbericht
Jonge vrouw met handen voor het gezicht

Per 1 januari 2021 kunnen ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg dichtbij, toegang krijgen tot de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De Nationale ombudsman ontvangt signalen dat het overhevelingsproces naar de Wlz vertraagd is.

Afgelopen december wilde de ombudsman van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten op welke manier hij er ondanks de vertraging toch voor zorgt dat deze kwetsbare groep bij de overheveling naar de Wlz zo min mogelijk hinder ervaart. Burgers moeten niet zelf bij meerdere loketten hoeven aankloppen om dit op te vangen. De betrokken (overheids)instanties als CIZ, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, SVB en het CAK zijn aan zet om 'achter de schermen' de gevolgen van deze vertraging te regelen.

Eind december liet de staatssecretaris van VWS aan de Nationale ombudsman weten dat ook voor hem de zorgcontinuïteit voorop staat in dit overgangsproces. Inmiddels zijn met de betrokken partijen aanvullende maatregelen getroffen, die met de zorgbranches zijn afgestemd.  Met deze inzet is een proces in gang gezet waarbij de zorgcontinuïteit van cliënten is gewaarborgd, aldus de staatsecretaris. Op de website www.informatielangdurigezorg.nl staat vermeld dat ggz-cliënten, naasten of zorgverleners met vragen over de overgang ggz naar de Wet langdurige zorg contact kunnen opnemen met het Juiste Loket, via telefoonnummer 030-7897878 of e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl.

Begin januari 2021 heeft de Nationale ombudsman van het ministerie vernomen dat er bij de overgang, ondanks de maatregelen, enkele weken vertraging kan ontstaan bij de betalingen aan zorgverleners van mensen met een pgb. Voor sommige mensen kan dit tot betalingsproblemen leiden. Betrokken partijen spannen zich nu in om deze mensen niet in de knel te laten komen. De Nationale ombudsman zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Mocht u als budgethouder in de problemen komen met uw ggz-zorg of de betaling van uw zorgverleners? Meld u zich dan bij de SVB. Of laat het de Nationale ombudsman weten. Dan helpen we u op weg.