Nationale ombudsman gaat klachtbehandeling hersteloperatie kinderopvangtoeslag monitoren

Nieuwsbericht
Kinderen spelen op de opvang met blokjes

De Nationale ombudsman gaat tijdens de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag de klachtbehandeling monitoren. Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) heeft op verzoek van de Tweede Kamer de Nationale ombudsman gevraagd deze monitor uit te voeren.

Gedurende de looptijd van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag zal de Nationale Ombudsman de klachtbehandeling monitoren en daarover rapporteren aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer.

Reinier van Zutphen: "In de monitor kijk ik in hoeverre de Belastingdienst in de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag behoorlijk omgaat met signalen en klachten van burgers. Bij het beantwoorden van deze vraag zal ik de Belastingdienst aanbevelingen doen."

Focus op klachtbehandeling

Volgens de wet kunnen burgers bij de Nationale ombudsman alleen klachten indienen over gedragingen, niet over wet- en regelgeving of beleid. De Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman ontwikkelden zeven basiseisen waaraan behoorlijke klachtbehandeling moet voldoen. Dit zijn: open en laagdrempelige toegang, herkenning van klachten, voortvarendheid van klachtbehandeling, de burger centraal stellen, duidelijke motivering van de uitkomst, adequate registratie, evalueren en leren. De klachtbehandeling tijdens de hersteloperatie kinderopvangtoeslag wordt getoetst aan deze zeven vereisten. De Nationale ombudsman rapporteert aan de Staatssecretaris en de Tweede Kamer.

In de monitoring doet de ombudsman geen uitspraken over individuele situaties van burgers. Als een burger zich benadeeld voelt door de Belastingdienst kan hij hierover een individuele klacht bij de ombudsman indienen.

Zodra de ombudsman van de staatssecretaris het plan van aanpak van de hersteloperatie ontvangt maakt hij op basis daarvan een plan voor de uitvoering van de monitoring.