Rijksdienst Caribisch Nederland ta duna mihó informashon tokante obheshon i apelashon

Nieuwsbericht

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) desde awó ta bai duna mihó informashon tokante tur desishon ku ta suseptibel pa obheshon i òf apelashon. Ombudsman Nashonal a hasi pregunta tokante esaki basá riba un kehu di un siudadano enkuanto RCN. Asina den e korespondensha di RCN ta inkluí un referensha na medionan hurídiko ku informashon di adrès di e instansha di obheshon òf apelashon i e periodo korespondiente bálido pa obheshon òf apelashon. RCN ta desea tambe di inkluí un referensha similar na e Ombudsman Nashonal den e kartanan ku kual ta atende un kehu formalmente.

Kuminsamento di yüni 2016 Ombudsman Nashonal i Kolegio pa Derecho Humano (College voor de Rechten van de Mens) a urgi Tweede Kamer pa institui mas pronto posibel den Karibe Hulandés un  Lokèt Hurídiko òf un provishon paresido ku ta independiente i di fásil akseso. E derecho fundamental di akseso na hustisia den Karibe Hulandés ta bou preshon. Hopi hende no konosé nan derecho i no tin un provishon di fásil akseso ku por yuda hende mas aleu.Ombudsman Nashonal i e College tin e eksperensha ku hopi habitante no tin sufisiente posibilidat pa haña konsehu independiente.