Rijksdienst Caribisch Nederland geeft betere informatie over bezwaar en beroep

Nieuwsbericht
man met bril heeft hand onder zijn hoofd en kijkt op laptop

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) gaat vanaf nu betere informatie geven over alle beslissingen die vatbaar zijn voor bezwaar en of beroep. De Nationale ombudsman had daar vragen over gesteld naar aanleiding van een klacht van een burger over de RCN. 

Zo wordt in correspondentie van de RCN een verwijzing naar rechtsmiddelen opgenomen met adresgegevens van de bezwaar- of beroepsinstantie en de daarbij de geldende bezwaar of beroepstermijn. Ook wil de RCN een vergelijkbare verwijzing opnemen naar de Nationale ombudsman in de brieven waarmee een klacht formeel worden afgehandeld. 

Begin juni 2016 drongen de Nationale ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens er bij de Tweede Kamer op aan om zo snel mogelijk op Caribisch Nederland een Juridisch Loket of soortgelijke onafhankelijke en laagdrempelige voorziening op te richten. Het fundamentele recht op toegang tot het recht staat op Caribisch Nederland onder druk. Veel mensen kennen hun rechten niet en er is geen laagdrempelige voorziening die mensen verder kan helpen. De Nationale ombudsman en het College hebben de ervaring dat veel inwoners onvoldoende mogelijkheden hebben om onafhankelijk advies in te winnen.