Meldpunt woonwagenbewoners

Nieuwsbericht
woonwagens

In het kader van een onderzoek naar de mensenrechten van woonwagenbewoners heeft de Nationale ombudsman in de periode van 17 oktober tot 7 november 2016 een meldpunt geopend. We hebben woonwagenbewoners gevraagd per telefoon of mail hun verhaal te doen en te vertellen over problemen waar zij tegenaan lopen, bijvoorbeeld het niet kunnen krijgen van een standplaats. Het meldpunt is inmiddels gesloten. De Nationale ombudsman heeft zo’n 100 signalen ontvangen uit 50 verschillende gemeenten. Het definitieve rapport wordt eind maart verwacht.