Ombudsman vraagt aandacht voor misstanden in verstandelijk gehandicaptenzorg

Nieuwsbericht

De substituut ombudsman heeft op 31 maart 2015 een brief gezonden aan de staatssecretaris van VWS om aandacht te vragen voor de aanbevelingen in het zwartboek van de Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten Zorg.

De Staatssecretaris had in zijn brief van 17 maart 2015 aan de Tweede Kamer ook op dit Zwartboek gereageerd. De substituut ombudsman heeft vooral belangstelling voor de aanbevelingen die neerkomen op een verandering van de praktijk,  door de positie van cliënten en hun familie te versterken.