Terugvordering kinderopvangtoeslag 'De Appelbloesem'

Nieuwsbericht
Foto van springende kinderen

In het programma Radar van 21 september jl. is aandacht besteed aan de terugvordering door de Belastingdienst van toegekende voorschotten kinderopvangtoeslag bij ouders die gebruik maakten van de diensten van het gastouderbureau de Appelbloesem. Het gaat daarbij om forse bedragen die worden teruggevorderd. In het programma is de Nationale ombudsman genoemd als instantie die de betrokken ouders zou kunnen helpen.

Wat moet u doen als van u wordt teruggevorderd

Bent u het niet eens met een terugvorderingsbeslissing van kinderopvangtoeslag? Maak dan gebruik van de mogelijkheid bezwaar en beroep in te stellen tegen die beslissing. In de beslissing waarmee het bedrag wordt teruggevorderd staat aangegeven hoe u dat kan doen. In bezwaar en beroep gaan is de enige mogelijkheid om de juistheid van de terugvorderingsbeslissing aan te vechten. Vindt u dat de Belastingdienst niet duidelijk genoeg heeft aangegeven waarom uw kinderopvangtoeslag wordt teruggevorderd? Stel in dat geval dan ook bezwaar in.

Geef in uw bezwaarschrift aan dat:

  • het voor u niet duidelijk is waarom wordt teuggevorderd,
  • u hierover meer informatie wilt,
  • en dat u uw bezwaar verder zal onderbouwen als door de Belastingdienst meer duidelijkheid gegeven is over de reden van terugvordering.

Denkt u er ook aan om bij het maken van bezwaar of beroep de Belastingdienst te vragen om uitstel van betaling

Wat kan de Nationale ombudsman betekenen

De Nationale ombudsman heeft aandacht voor deze kwestie. Op dit moment buigt hij zich over de vraag of een onderzoek naar het voortzetten van de betaling van de toeslagen aan het gastouderbureau en de manier waarop de ouders zijn geïnformeerd tijdens het FIOD-onderzoek, van zijn kant zinvol is. De Nationale ombudsman zal zich in beginsel niet uitspreken over de vraag of de terugvorderingbeslissing terecht is. Dit komt omdat u in bezwaar en beroep kunt gaan tegen deze beslissing. Voor een gratis juridisch advies hierover kunt u terecht bij het Juridisch Loket, telefoonnummer 0900 - 8020 (10 cent per minuut).

Via deze website laat de ombudsman op korte termijn weten of hij onderzoek instelt.