Kinderopvangtoeslag

Hebt u een vraag voor de Belastingdienst over kinderopvangtoeslag? Bent u bijvoorbeeld gedupeerd door de kinderopvangtoeslagtoeslag en moet u toeslag terugbetalen? Of hebt u geen recht meer op kinderopvangtoeslag? Op deze pagina helpen wij u verder.

Vrouw in lange oranje jas haalt kinderen op bij de kinderopvang met een bakfiets

Mijn vraag gaat over

 • Mijn kinderopvangtoeslag is stopgezet

  Heeft de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag stopgezet? Dat is vervelend, zeker als u hierdoor de kinderopvang niet kunt betalen. De Belastingdienst mag uw kinderopvangtoeslag tijdelijk stopzetten. Maar ook helemaal beëindigen: dan hebt u geen recht meer op uw toeslag.

  Bent u het niet eens met het de beslissing van de Belastingdienst? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Doe dit wel op tijd: binnen zes weken nadat u het bericht over het stopzetten hebt gekregen.

  Komt u er samen met de Belastingdienst niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Er wordt geld ingehouden op mijn kinderopvangtoeslag

  Moet u een bedrag aan de Belastingdienst terugbetalen? Dan krijgt u daarover bericht. Als de Belastingdienst het gevraagde geld dan niet krijgt, kunnen zij het inhouden op uw kinderopvangtoeslag. Het wordt dan verrekend, en daardoor krijgt u minder toeslag. Dat is vervelend.

  Kunt u het geld echt niet missen? Houdt u bijvoorbeeld niet genoeg over om kosten zoals huur en boodschappen te betalen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om rekening te houden met uw situatie. U moet dan doorgeven wat uw situatie is: zoals gegevens over uw inkomen, en schulden die u misschien hebt.

  Stel uw vraag eerst aan de Belastingdienst zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de Belastingdienst? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik ben gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaffaire

  Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen, omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde.

  Die ouders zouden recht kunnen hebben op een regeling die valt binnen de zogenoemde hersteloperatie kinderopvangtoeslag. 

  Bent u ook gedupeerd, omdat de Belastingdienst onterecht uw kinderopvangtoeslag heeft stopgezet en teruggevorderd? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om te herstellen wat fout is gegaan.

  Stel uw vraag eerst aan de Belastingdienst zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de Belastingdienst? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik moet kinderopvangtoeslag terugbetalen

  Heeft de Belastingdienst u laten weten dat u kinderopvangtoeslag moet terugbetalen? U hebt dan waarschijnlijk meer toeslag gekregen dan waar u recht op hebt. Dat is vervelend. De Belastingdienst kan bijvoorbeeld toeslag terug vragen omdat uw kind minder vaak naar de opvang is geweest. Of omdat u dit jaar meer inkomen hebt dan verwacht.

  Kunt u het bedrag niet in één keer betalen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen of u het in delen mag betalen. Of om het bedrag te verrekenen met een andere toeslag die u ontvangt. Bent u het niet eens met het bedrag dat u moet terugbetalen? Dan kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst. Doe dit wel op tijd: binnen zes weken nadat u het bericht over het terugbetalen hebt gekregen.

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de Belastingdienst? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555


  Ook handig

 • Trage behandeling bij de hersteloperatie toeslagen

  De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig klachten en vragen over de trage behandeling van bezwaren en verzoeken door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Deze vragen en klachten zijn logisch en terecht. De hersteloperatie duurt veel te lang. Het wordt tijd dat de getroffen ouders eindelijk financiële en emotionele rust krijgen.

  De Nationale ombudsman kan er helaas niet voor zorgen dat uw verzoek of bezwaar snel of met voorrang wordt afgehandeld. Wel blijft de Nationale ombudsman de betrokken staatssecretaris van Financiën en andere betrokken partijen aanspreken op het belang van een snelle afhandeling. Hij brengt zijn eerdere aanbevelingen over een betere uitvoering van de hersteloperatie en afhandeling van klachtenafhandeling blijvend onder de aandacht.

  Wat kan ik zelf doen?

  Hebt u dringend hulp nodig, bijvoorbeeld wegens ernstige ziekte, financiële problemen of geestelijke nood? Dan kunt u contact opnemen met het Serviceteam Herstel Toeslagen voor een noodvoorziening via 0800 – 2 358 358 (gratis, maandag t/m donderdag van 8:00-20:00uur en vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur). Daarnaast mogen gemeenten bezwaren en verzoeken bij CWS die echt niet kunnen wachten doorverwijzen naar een urgentieroute bij UHT. Het gaat hier wel om speciale gevallen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

  Brede hulp door uw gemeente

  Hebt u problemen met andere dingen dan alleen uw toeslagen? Misschien kan uw gemeente u helpen. Bijvoorbeeld met schulden, werk of dagbesteding, gezondheid of uw gezin. U bepaalt zelf of u hulp wilt van de gemeente. Dat is niet verplicht. En ook als u in het verleden al eens hulp hebt gezocht, kijkt de gemeente graag opnieuw met u mee naar wat er mogelijk is.

  Op deze pagina vindt u meer informatie. U kunt hulp krijgen door contact op te nemen met het ondersteuningsteam van uw gemeente. De VNG kan u hierbij helpen (bereikbaar via 070 - 373 82 32 of via hersteloperatie@vng.nl). Ook het serviceteam van UHT kan u in contact brengen met uw gemeente.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag

  U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Om te bepalen of u recht hebt op kinderopvangtoeslag, kijkt de Belastingdienst naar uw situatie. En als u getrouwd bent of samenwoont, ook naar de situatie van deze eventuele toeslagpartner.

  De Belastingdienst kan beslissen dat u niet aan de voorwaarden voldoet. U krijgt dan ook geen kinderopvangtoeslag. Dat is vervelend, zeker als u hierdoor de kinderopvang niet kunt betalen. Bent u het niet eens met de beslissing van de Belastingdienst? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Leg in uw bezwaar uit waarom u het niet met de Belastingdienst eens bent.

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de Belastingdienst? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555