Vraag of klacht over niet-overheidsinstantie

Geen overheid?

Hebt u een vraag of klacht over een organisatie of instantie die geen overheid is? Zoals een energieleverancier, openbaar vervoerder, bank of huisarts? Dan zijn er veel organisaties die u kunnen helpen. Bekijk onderstaand overzicht hoe u verder geholpen kunt worden.

Heeft u klacht wél betrekking op een overheidsinstantie? Controleer of wij uw klacht mogen behandelen.

Consumenten (producten en reizen)

Bent u niet tevreden over een product of abonnement? Of komt er niet uit met de aanbieder, zoals uw energiemaatschappij, telefoonaanbieder, vervoerder of reisorganisatie (bijvoorbeeld Corendon of Transavia)? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen.

ANVR

(alleen zakelijke partners) Branchevereniging voor reisondernemingen.

Consuwijzer

Geeft gratis informatie en advies over uw rechten als consument.

ECC

(Europese aankopen) Geeft advies en hulp aan consumenten die in een EU-land, Noorwegen of IJsland een product of dienst hebben…

Geschillencommissie

Behandelt conflicten tussen consumenten en ondernemers en tussen ondernemers onderling. En ook conflicten tussen leerlingen en…

Rover

Vrijwilligersvereniging van OV-reizigers voor OV-reizigers.

Geldzaken (banken en pensioenen)

Hebt u een probleem met uw bank, verzekeringsmaatschappij of uitvaartondernemer? Hebt u vragen over uw pensioen, of krijgt u te maken met een incassobureau? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen.

U kunt ook contact opnemen met uw gemeente, voor gemeentelijke schuldhulpverlening, wijkteam of sociaal raadslid.

Pensioenen

Mijnpensioenoverzicht

Een informatieve website die u kunt zien als de start voor overzicht en inzicht in uw pensioen. U vindt informatie over de AOW…

Incassobureaus (incasso anders dan via een gerechtsdeurwaarder)

Kifid

(ombudsman voor geldzaken) Helpt met klachten over financiële producten of diensten.

Gerechtsdeurwaarders

Geldzorgen

Geldfit

Hier vindt u informatie over geld in uw situatie. Ze wijzen u de weg met tips of een persoonlijk advies.

Nibud

Onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. Biedt verschillende hulpmiddelen aan zoals een…

Banken en verzekeraars (geen zorgverzekeraars)

Consuwijzer

Geeft gratis informatie en advies over uw rechten als consument.

Kifid

(ombudsman voor geldzaken) Helpt met klachten over financiële producten of diensten.

Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag

Grensoverschrijdend (sexueel) gedrag

MIND Korrelatie

Is een landelijke organisatie die anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp biedt.

Rijksoverheid

Mariëtte Hamer is aangesteld als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Vanuit het kabinet…

Slachtofferhulp Nederland

Helpt na ingrijpende gebeurtenissen. Niet alleen door middel van emotionele hulp, ze ondersteunen ook bij het strafproces en…

Jeugdzorg

Hebt u klachten die gerelateerd zijn aan jeugdzaken? Dan kunt u terecht bij het Jeugdstem voor ondersteuning en advies.

Wilt u een melding doen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Neemt u dan contact op met Veilig Thuis.

Jeugdstem

Het advies- en klachtenbureau Jeugdzorg. Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Veilig Thuis

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK).

Gecertificeerde instellingen

Jeugdstem

Het advies- en klachtenbureau Jeugdzorg. Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Regelhulp

Digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.

Juridisch advies

Bent u op zoek naar juridisch advies? Of wilt u hulp bij het maken van bezwaar of het instellen van beroep? Of bent u niet tevreden over uw rechtsbijstandsverlener, advocaat of notaris? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Consuwijzer

Geeft gratis informatie en advies over uw rechten als consument.

KNB

(klacht over notaris) Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Bemiddelt bij klachten over notarissen.

Notaristelefoon

(advies) Voor vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning en huwelijkse voorwaarden op notarieel…

Raad voor Rechtsbijstand

(klacht over rechtsbijstand) Behandelt verzoeken om gesubsidieerde rechtsbijstand en adviseert over vragen op dit terrein.

Rechtwijzer

Geeft alleen online advies over welke stappen u kunt zetten om uw juridische probleem op te lossen en wie u daarbij kan helpen.

Luisterend oor / psychische hulp

MIND Korrelatie

Is een landelijke organisatie die anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp biedt.

Onderwijs

Hebt u vragen over het functioneren van de kinderopvang, de (basis)school van uw kind, of over het beroepsonderwijs, het MBO, HBO of universitair onderwijs? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Geschillencommissie

Behandelt conflicten tussen consumenten en ondernemers en tussen ondernemers onderling. En ook conflicten tussen leerlingen en…

JOB

(studenten mbo) Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs.

LAKS

(leerlingen) Landelijk Aktie Komitee Scholieren.

LSVB

(studenten hoger onderwijs) Landelijke Studenten Vakbond.

Onderwijsgeschillen

(als de school is aangesloten) Onderwijsgeschillen heeft landelijke commissies voor de behandeling van geschillen, bezwaren…

Ouderen

Regelhulp

Digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.

Veilig Thuis

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK).

Overig

Wonen

Hebt u vragen over uw woningbouwvereniging of verhuurder, of is er een misverstand? Of hebt u een geschil over uw eigen woning? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen.

De Woonbond

Komt op voor de belangen van huurders en woningzoekenden.

Zorg en gezondheidszorg

Hebt u een klacht over een zorgverzekeraar, een arts of een jeugdzorg? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Gezondheidszorg

Adviespunt Zorgbelang

Belangenorganisatie zorggebruikers. Voor vragen omtrent uw zorg (zoals huisarts) en voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Meldpunt Juiste Loket

Meldpunt voor mensen die zich van 'het kastje naar de muur' gestuurd voelen, niet weten welk zorgloket voor hun zorg of…

Regelhulp

Digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.

TIP

(Tandheelkundig Informatiepunt) Informatie over mondzorg, behandelingen en kosten.

Zorgverzekeraars

Nederlandwereldwijd

Informatie voor Nederlanders in het buitenland over onder andere zorgverzekeringen.

SKGZ

(ombudsman + geschillencommissie) Helpt met het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar.