Verzoek

Hebt u een vraag voor de Huurcommissie over een verzoek dat u hebt ingediend? Duurt de behandeling bijvoorbeeld erg lang of vindt u dat u weinig informatie krijgt? Of hebt u een vraag voor de Huurcommissie over de beslissing op een verzoek? Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de beslissing?  Op deze pagina helpen wij u verder.

Vrouw zit thuis op de bank en neemt documenten door

Mijn vraag gaat over

 • De behandeling van mijn verzoek duurt lang

  Hebt u een verzoek ingediend bij de Huurcommissie, maar duurt het lang voordat de Huurcommissie uw verzoek behandelt? Dat is erg vervelend, zeker als u nu geen duidelijkheid krijgt. De Huurcommissie probeert verzoeken zo snel mogelijk te behandelen. Soms duurt het langer dan verwacht.

  U mag van de Huurcommissie verwachten dat zij u laten weten wat de stand van zaken is. Soms gebeurt dit niet. U kunt dan bij de Huurcommissie vragen waarom zij u niet op de hoogte houden. Als u nog niet voldoende duidelijkheid krijgt, kunt u een klacht indienen bij de Huurcommissie. Komt u er samen niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Het is de Nationale ombudsman bekend dat de Huurcommissie al langere tijd een hoge werkvoorraad ervaart. Hierdoor haalt de Huurcommissie de wettelijke termijnen soms niet. Met het actieplan "Aanpak Achterstanden" verwacht de Huurcommissie de geschilbeslechting steeds verder op orde te brengen. De Nationale ombudsman volgt deze ontwikkelingen en blijft hierover met de Huurcommissie in gesprek. Meer informatie over het actieplan leest u op de website van de Huurcommissie.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555

 • Ik ben het niet eens met de beslissing van de Huurcommissie

  Heeft de Huurcommissie na een zitting uitspraak gedaan, maar bent u het daar niet mee eens? De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat betekent dat beide partijen zich hieraan moeten houden. Als u het niet eens bent met de beslissing van de Huurcommissie, kunt u dit bij de rechter aanvechten.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555