Nationale ombudsman

Op deze pagina

  Tekstpagina

  Reinier van Zutpen

  Reinier van Zutphen

  Mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen (1960) is op 31 maart 2015 benoemd tot Nationale ombudsman, voor een periode van zes jaar. Reinier van Zutphen is ook de Veteranenombudsman.
  Hoe wordt de Nationale ombudsman benoemd?

  Reinier van Zutphen studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Law School en deed een opleiding tot rechterlijk ambtenaar. Hij heeft ruime ervaring als rechter: werkte in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Ook was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  Andere functies

  • Docent Studiecentrum Rechtspleging (sinds 1 april 2005, tegen een vergoeding per cursus)
  • Erelid van Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (sinds 2012, onbetaald)
  • Voorzitter (eerder lid) Raad van Toezicht Juridisch Loket (sinds 5 juli 2012, betaald)
  • Ambassadeur Stichting voor Vluchtelingenstudenten UAF (sinds 1 november 2013, onbetaald)
  • Voorzitter (eerder lid) Raad van Toezicht en key expert Center for International Legal Cooperation (sinds 20 december 2013, voorzitterschap onbetaald; missies tegen dagtarief en onkostenvergoeding)
  • Lid bestuur Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie (sinds 1 april 2015, onbetaald)
  • Lid Raad van Advies College Rechten van de Mens (sinds 1 april 2015, onbetaald)
  • Voorzitter van de Vereniging voor Klachtrecht (sinds 13 april 2016, onbetaald)
  • Bestuurslid van de Europese Regio van het Internationale ombudsman instituut (International Ombudsman Institute, sinds 8 september 2016, onbetaald)
  • Lid Comité van Aanbevelingen voor een boek over het studentenverzet (tijdelijke functie, onbetaald)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (betaald, met onkostenvergoeding)
  • Lid Raad van Advies Instituut Gak (sinds 1 juli 2018, betaald)

  Lezingen, publicaties 2019