Op deze pagina

  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

  Reinier van Zutphen

  Mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen (1960) is op 31 maart 2015 benoemd tot Nationale ombudsman, voor een periode van zes jaar. De Tweede Kamer heeft hem op 24 november 2020 herbenoemd. Op 1 april 2021 start hij zijn nieuwe ambtstermijn. Reinier van Zutphen is ook de Veteranenombudsman.

  Hoe wordt de Nationale ombudsman benoemd?

  Reinier van Zutphen studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Law School en deed een opleiding tot rechterlijk ambtenaar. Hij heeft ruime ervaring als rechter: werkte in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Ook was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  Functie uit hoofde van de functie Nationale ombudsman

  • Lid Raad van Advies College Rechten van de Mens (sinds 1 april 2015, onbezoldigd)

  Functies samenhangend met de functie Nationale ombudsman

  • Lid bestuur Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie (sinds 1 april 2015, onbezoldigd)
  • Voorzitter van de Vereniging voor Klachtrecht (sinds 13 april 2016, onbezoldigd)

  Nevenfuncties

  • Docent Studiecentrum Rechtspleging (sinds 1 april 2005, bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Juridisch Loket (sinds 5 juli 2012, bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Center for International Legal Cooperation (sinds 20 december 2013, onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (bezoldigd)
  • Lid Raad van Advies Instituut Gak (sinds 1 juli 2018, bezoldigd)
  • Lid Board of Advisors Master programma Law & Society, Van Vollenhoveninstituut (sinds 2020, onbezoldigd)

  Lezingen, publicaties, media 2020-2021

  • Interview met nu.nl over o.a. de toeslagenaffaire, het rapport over de problemen bij uitvoeringsorganisaties en het meldpunt voor zzp'ers (7 maart 2021)
  • Gesprek in het televisieprogramma Buitenhof over onder andere het vertrouwen van de burger in de overheid en de gevolgen van het coronabeleid voor bijvoorbeeld ondernemers (28 februari 2021).
  • 'Kan de burger ermee uit de voeten?' Een bijdrage aan de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving met als thema wetgeving en uitvoering, november 2020.