Nationale ombudsman

Op deze pagina

  Tekstpagina

  Reinier van Zutpen

  Reinier van Zutphen

  Mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen (1960) is op 31 maart 2015 benoemd tot Nationale ombudsman, voor een periode van zes jaar. Reinier van Zutphen is ook de Veteranenombudsman.
  Hoe wordt de Nationale ombudsman benoemd?

  Reinier van Zutphen studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Law School en deed een opleiding tot rechterlijk ambtenaar. Hij heeft ruime ervaring als rechter: werkte in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Ook was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  Functie uit hoofde van de functie Nationale ombudsman

  • Lid Raad van Advies College Rechten van de Mens (sinds 1 april 2015, onbezoldigd)

  Functies samenhangend met de functie Nationale ombudsman

  • Lid bestuur Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie (sinds 1 april 2015, onbezoldigd)
  • Voorzitter van de Vereniging voor Klachtrecht (sinds 13 april 2016, onbezoldigd)

  Nevenfuncties

  • Docent Studiecentrum Rechtspleging (sinds 1 april 2005, bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Juridisch Loket (sinds 5 juli 2012, bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Center for International Legal Cooperation (sinds 20 december 2013, onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (bezoldigd)
  • Lid Raad van Advies Instituut Gak (sinds 1 juli 2018, bezoldigd)
  • Lid Board of Advisors Master programma Law & Society, Van Vollenhoveninstituut (sinds 2020, onbezoldigd)

  Lezingen, publicaties 2020